16 sep 2015 06:00

16 sep 2015 06:00

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar

Svenska kyrkan får färre och färre medlemmar och går därmed miste om flera miljoner i intäkter. Men medlemsraset dämpas i Skövde församling av en stor inflyttning till tätorten.

Nyligen gjorde Svenska kyrkan nationellt en utredning med en dyster prognos: Färre än hälften av befolkningen, 45 procent väntas vara medlemmar år 2030 om utvecklingen inte vänder.

För 20 år sedan var 86 procent av svenskarna med i kyrkan, nu är den cirka 60 procent. I Skövdes församling är andelen nu 67 procent.

Det handlar dels om ett generationsskifte: Fler medlemmar avlider än barn som döps och blir nya medlemmar. Samtidigt blir personer som flyttar till Sverige inte automatiskt medlemmar.

Men det finns också de som väljer att gå i andra riktningen, som går med i Svenska kyrkan när de är vuxna, ett 20-tal i Skövde församling varje år.

Kyrkoavgiften höjdes

I år höjdes kyrkoavgiften i församlingen från 0,89 kronor per intjänad hundralapp till 0,93. Enligt Bengt-Åke Andersson, ekonom i Skövde församling motsvarar ett öre cirka en halv miljon kronor. Höjningen gav alltså två miljoner kronor extra till kassan.

– Det gör att vi har kunnat öka fastighetsunderhållet. S:ta Helena kyrka har fått 20 miljoner kronor i renoveringar invändigt, till exempel.

”Slimmar organisationen”

Svante Jildenhed är inte lika dyster i sin prognos som Svenska kyrkans egna utredning.

– Min personliga tolkning är att medlemstappet kommer att mattas av i Skövde. Vi försöker ha en verksamhet som tilltalar medlemmarna. Vi ser över vår organisation hela tiden, hur man kan göra den mer slimmad.

En del fastigheter har faktiskt redan sålts av.

– Det som är kvar nu är kyrkor.

Trots det verkar en höjning av kyrkoavgiften inte aktuell i nuläget. (Kyrkofullmäktige avgör frågan i slutet av oktober)

Hur ska ni vända trenden?

– Vi måste gå ut och möta våra medmänniskor. Vi kan inte förvänta oss att de kommer till oss.

Flyktingar engagerar

Den senaste tidens flyktingströmmar har engagerat många Skövdebor.

– Det är glädjande att se. Många av dem går kanske inte i kyrkan så ofta. Vi måste visa vad kyrkan står för och det ligger i hela kristendomen att hjälpa våra medmänniskor.

Nyligen gjorde Svenska kyrkan nationellt en utredning med en dyster prognos: Färre än hälften av befolkningen, 45 procent väntas vara medlemmar år 2030 om utvecklingen inte vänder.

För 20 år sedan var 86 procent av svenskarna med i kyrkan, nu är den cirka 60 procent. I Skövdes församling är andelen nu 67 procent.

Det handlar dels om ett generationsskifte: Fler medlemmar avlider än barn som döps och blir nya medlemmar. Samtidigt blir personer som flyttar till Sverige inte automatiskt medlemmar.

Men det finns också de som väljer att gå i andra riktningen, som går med i Svenska kyrkan när de är vuxna, ett 20-tal i Skövde församling varje år.

Kyrkoavgiften höjdes

I år höjdes kyrkoavgiften i församlingen från 0,89 kronor per intjänad hundralapp till 0,93. Enligt Bengt-Åke Andersson, ekonom i Skövde församling motsvarar ett öre cirka en halv miljon kronor. Höjningen gav alltså två miljoner kronor extra till kassan.

– Det gör att vi har kunnat öka fastighetsunderhållet. S:ta Helena kyrka har fått 20 miljoner kronor i renoveringar invändigt, till exempel.

”Slimmar organisationen”

Svante Jildenhed är inte lika dyster i sin prognos som Svenska kyrkans egna utredning.

– Min personliga tolkning är att medlemstappet kommer att mattas av i Skövde. Vi försöker ha en verksamhet som tilltalar medlemmarna. Vi ser över vår organisation hela tiden, hur man kan göra den mer slimmad.

En del fastigheter har faktiskt redan sålts av.

– Det som är kvar nu är kyrkor.

Trots det verkar en höjning av kyrkoavgiften inte aktuell i nuläget. (Kyrkofullmäktige avgör frågan i slutet av oktober)

Hur ska ni vända trenden?

– Vi måste gå ut och möta våra medmänniskor. Vi kan inte förvänta oss att de kommer till oss.

Flyktingar engagerar

Den senaste tidens flyktingströmmar har engagerat många Skövdebor.

– Det är glädjande att se. Många av dem går kanske inte i kyrkan så ofta. Vi måste visa vad kyrkan står för och det ligger i hela kristendomen att hjälpa våra medmänniskor.

  • Rikard Jansson

Skövde församling

År Befolkning Medlemmar Andel (i procent)

2015 36 979 24 623 66,6

2014 36 717 24 800 67,5

2013 36 025 24 884 69,1

2012 35 446 24 845 70,1

1995 32 714 28 017 85,6

 

*Kyrkoavgiften i Skövde pastorat är 0,93 kronor per 100 kronor (0,89 ifjol) medan begravningsavgiften är 0,21(0,25 ifjol). Genomsnitt för riket är 1,00 kronor respektive 0,24 kronor.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.