17 sep 2015 17:26

17 sep 2015 17:27

Skas utreder ambulansen

Skaraborgs sjukhus ska utreda om ambulansverksamheten och vårdplatsstrukturen kan förändras.
– Vi vill se vilka möjligheter det finns att jobba på ett annat sätt, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP).

Verksamhetschefen Hans Halén ska göra en översyn av ambulansverksamheten.

– Det handlar om att se om vi använder våra resurser på rätt ställe och på rätt sätt, säger Hagström.

Samtidigt ska chefläkare Marga Brisman utreda de somatiska vårdplatserna på sjukhusen, utifrån patientsäkerhets-, effektivitets- och medarbetarperspektiv.

Sjukhusstyrelsen beslöt att gå vidare med planerna på tandvårdshuset, som ska uppföras vid sidan av huvudentrén. Det ska bli ett specialisttandvårdscentrum samt innehålla lokaler för sjukhusets ledning och administration. Investeringen beräknas till 230 miljoner. Inflyttning planeras till hösten 2018.

De extra kostnaderna för semesterperioden blev åtta miljoner lägre i år, jämfört med förra året.

Verksamhetschefen Hans Halén ska göra en översyn av ambulansverksamheten.

– Det handlar om att se om vi använder våra resurser på rätt ställe och på rätt sätt, säger Hagström.

Samtidigt ska chefläkare Marga Brisman utreda de somatiska vårdplatserna på sjukhusen, utifrån patientsäkerhets-, effektivitets- och medarbetarperspektiv.

Sjukhusstyrelsen beslöt att gå vidare med planerna på tandvårdshuset, som ska uppföras vid sidan av huvudentrén. Det ska bli ett specialisttandvårdscentrum samt innehålla lokaler för sjukhusets ledning och administration. Investeringen beräknas till 230 miljoner. Inflyttning planeras till hösten 2018.

De extra kostnaderna för semesterperioden blev åtta miljoner lägre i år, jämfört med förra året.