17 sep 2015 06:00

17 sep 2015 06:00

Utredning kan leda till nivåhöjning av larmen

Efter branden som totalförstörde delar av Skogens förskola blev det en diskussion om brandlarmen i kommunala fastigheter

– Vi utreder nu vad det skulle kosta och vad vi skulle vinna på att höja nivån på larmen, säger fastighetschefen Ingemar Linusson.

Den 8 juni förstördes stora delar av Skogens förskola i Skultorp i en anlagd brand. Kort efteråt blev det en diskussion om brandlarmen i kommunala fastigheter. I Skogens förskola fanns ett larm kopplat till ett bevakningsföretag. Larmet gick alltså först dit, en väktare åkte till platsen för att se vad som utlöst larmet och sedan tillkallades räddningstjänsten.

Larmen utreds

– På eget initiativ utreder vi nu förutsättningslöst standarden på våra larm, om kommunen ska höja larmnivån, vi undersöker vad det skulle kosta och vad vi skulle vinna på det. Resultatet av utredningen ska vi om någon månad presentera för servicenämnden som får ta ställning i frågan, säger Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun.

I dag har kommunala fastigheter där människor sover, exempelvis äldreboenden och nattöppna förskolor, automatlarm som är direktkopplade till räddningstjänsten.

– Det är lagkrav eftersom det handlar om människors säkerhet. Men sedan har vi i Skövde kommun även automatlarm på vissa större skolor såsom Västerhöjd, Kavelbro och ett par grundskolor, i de här fallen handlar det om fastigheternas värde och det finns alltså inget lagkrav på automatlarm i dessa.

I övriga fastigheter finns utrymningslarm, lokala larm som ska se till att människor som befinner sig i byggnaden ska ta sig ut.

Högre nivå kostar

Under 2014 lade kommunen nästan två miljoner kronor på brandsäkerhet i byggnader, det handlar bland annat om underhåll, besiktningar och falsklarmavgifter. Om nivån på larmen ska höjas ytterligare får man räkna med högre kostnader.

– Det är svårt att säga exakt hur mycket, men självklart blir det dyrare. Det handlar om installationskostnader, årlig service och kostnaden för eventuella falsklarm.

Den ökade kostnaden ska ställas emot vad man vinner på en högre larmnivå.

– Vid bränder vinner man några minuter på att larmet går direkt till räddningstjänsten i stället för via väktare. Det kan innebära att man hinner rädda mer av fastigheten. Det är frågor som politikerna i nämnden har att ta ställning till.

Ingemar Linusson poängterar att översynen av larmen inte har något mer personsäkerheten att göra utan om fastighetsvärdet.

– Personsäkerheten är redan hög.

Den 8 juni förstördes stora delar av Skogens förskola i Skultorp i en anlagd brand. Kort efteråt blev det en diskussion om brandlarmen i kommunala fastigheter. I Skogens förskola fanns ett larm kopplat till ett bevakningsföretag. Larmet gick alltså först dit, en väktare åkte till platsen för att se vad som utlöst larmet och sedan tillkallades räddningstjänsten.

Larmen utreds

– På eget initiativ utreder vi nu förutsättningslöst standarden på våra larm, om kommunen ska höja larmnivån, vi undersöker vad det skulle kosta och vad vi skulle vinna på det. Resultatet av utredningen ska vi om någon månad presentera för servicenämnden som får ta ställning i frågan, säger Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun.

I dag har kommunala fastigheter där människor sover, exempelvis äldreboenden och nattöppna förskolor, automatlarm som är direktkopplade till räddningstjänsten.

– Det är lagkrav eftersom det handlar om människors säkerhet. Men sedan har vi i Skövde kommun även automatlarm på vissa större skolor såsom Västerhöjd, Kavelbro och ett par grundskolor, i de här fallen handlar det om fastigheternas värde och det finns alltså inget lagkrav på automatlarm i dessa.

I övriga fastigheter finns utrymningslarm, lokala larm som ska se till att människor som befinner sig i byggnaden ska ta sig ut.

Högre nivå kostar

Under 2014 lade kommunen nästan två miljoner kronor på brandsäkerhet i byggnader, det handlar bland annat om underhåll, besiktningar och falsklarmavgifter. Om nivån på larmen ska höjas ytterligare får man räkna med högre kostnader.

– Det är svårt att säga exakt hur mycket, men självklart blir det dyrare. Det handlar om installationskostnader, årlig service och kostnaden för eventuella falsklarm.

Den ökade kostnaden ska ställas emot vad man vinner på en högre larmnivå.

– Vid bränder vinner man några minuter på att larmet går direkt till räddningstjänsten i stället för via väktare. Det kan innebära att man hinner rädda mer av fastigheten. Det är frågor som politikerna i nämnden har att ta ställning till.

Ingemar Linusson poängterar att översynen av larmen inte har något mer personsäkerheten att göra utan om fastighetsvärdet.

– Personsäkerheten är redan hög.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.