19 sep 2015 06:00

19 sep 2015 06:00

Högskolan satsar på ökad jämställdhet

SKÖVDE: Planer för den närmaste framtiden

Högskolan i Skövde ska arbeta mer med jämställdhet och internationalisering. Ett led i detta blir att locka fler män till vårdutbildningarna samt att utöka de internationella kontakterna.

Under fredagen höll styrelsen för Högskolan i Skövde möte och man hade då en workshop tillsammans med prefekter och medarbetare som jobbar med jämställdhet.

– Vi vill ha ett lärosäte med en öppen och kreativ miljö där alla ska ha samma chans. Då är det viktigt att jobba med både jämställdhet och internationalisering, säger ordförande Urban Wass.

Pengar till forskning

Bland annat har styrelsen tittat på hur forskningsmedel fördelas eftersom det historiskt, på ett nationellt plan, har visat sig svårare för kvinnor att få pengar till sina projekt.

– Det finns en skillnad hos oss men den är liten.

Var man däremot har noterat skillnader är på de olika utbildningarna. Fler män söker sig till dataspels- och ingenjörsutbildningar, och fler kvinnor söker vårdutbildningar.

Vill locka fler män

Högskolan har sedan tidigare kvinnliga nätverk som bland annat jobbar med att få fler kvinnor att söka sig till dataspelsutbildningarna (Donna) och ingenjörsutbildningarna (Qi-qvinnliga ingenjörer). Nu ska man starta ett nätverk för att locka män till vårdutbildningarna.

– Vi har interna pengar som de har fått. De ska ägna sig åt uppsökande verksamhet och även se över utbildningen för att se om man ska förändra något där, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Nätverket har fått 100 000 kronor och ska redovisa sina framsteg till våren.

– Vi ska ta tag i det här nu och göra vad vi kan, men det finns ingen quickfix, säger Urban Wass.

Utländska studenter

Styrelsen vill även se en förstärkning av det internationella arbetet, exempelvis att utöka möjligheterna för studenterna att studera utomlands samt för lärarna att få fler kontakter i andra länder.

– Vi vill också locka fler utländska studenter. Det kan vi göra om vi ser till att ha ännu högre kvalitet på våra utbildningar och jobba mer med jämställdhet, säger Urban Wass.

Under fredagen höll styrelsen för Högskolan i Skövde möte och man hade då en workshop tillsammans med prefekter och medarbetare som jobbar med jämställdhet.

– Vi vill ha ett lärosäte med en öppen och kreativ miljö där alla ska ha samma chans. Då är det viktigt att jobba med både jämställdhet och internationalisering, säger ordförande Urban Wass.

Pengar till forskning

Bland annat har styrelsen tittat på hur forskningsmedel fördelas eftersom det historiskt, på ett nationellt plan, har visat sig svårare för kvinnor att få pengar till sina projekt.

– Det finns en skillnad hos oss men den är liten.

Var man däremot har noterat skillnader är på de olika utbildningarna. Fler män söker sig till dataspels- och ingenjörsutbildningar, och fler kvinnor söker vårdutbildningar.

Vill locka fler män

Högskolan har sedan tidigare kvinnliga nätverk som bland annat jobbar med att få fler kvinnor att söka sig till dataspelsutbildningarna (Donna) och ingenjörsutbildningarna (Qi-qvinnliga ingenjörer). Nu ska man starta ett nätverk för att locka män till vårdutbildningarna.

– Vi har interna pengar som de har fått. De ska ägna sig åt uppsökande verksamhet och även se över utbildningen för att se om man ska förändra något där, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Nätverket har fått 100 000 kronor och ska redovisa sina framsteg till våren.

– Vi ska ta tag i det här nu och göra vad vi kan, men det finns ingen quickfix, säger Urban Wass.

Utländska studenter

Styrelsen vill även se en förstärkning av det internationella arbetet, exempelvis att utöka möjligheterna för studenterna att studera utomlands samt för lärarna att få fler kontakter i andra länder.

– Vi vill också locka fler utländska studenter. Det kan vi göra om vi ser till att ha ännu högre kvalitet på våra utbildningar och jobba mer med jämställdhet, säger Urban Wass.