20 sep 2015 22:01

20 sep 2015 22:12

Letar snabblösning för lärarutbildning

HÖGSKOLAN

Behovet av lärare är stort och därför har Högskolan i Skövde och kommunalförbundet bildat en arbetsgrupp för att diskutera möjliga lösningar.

Enligt högskolans rektor Sigbritt Karlsson tar det åtskilliga år att skapa en ny lärarutbildning, men man kan tänka sig ett samarbete med något annat lärosäte.

– Vi för en dialog med kommunalförbundet och andra lärosäten. En lösning skulle kunna vara att ett lärosäte som redan har en lärarutbildning förlägger utbildning här.

Behovet av lärare är stort och därför har Högskolan i Skövde och kommunalförbundet bildat en arbetsgrupp för att diskutera möjliga lösningar.

Enligt högskolans rektor Sigbritt Karlsson tar det åtskilliga år att skapa en ny lärarutbildning, men man kan tänka sig ett samarbete med något annat lärosäte.

– Vi för en dialog med kommunalförbundet och andra lärosäten. En lösning skulle kunna vara att ett lärosäte som redan har en lärarutbildning förlägger utbildning här.