22 sep 2015 06:00

22 sep 2015 06:00

Högre utbildning oavsett bakgrund

Rätten till en högre utbildning oavsett bakgrund. Det var temat för måndagens träff som hölls på Högskolan i Skövde och där ett 30-tal personer från kommuner i Skaraborg var med.

Högskolan i Skövde arrangerade under måndagseftermiddagen en tematräff om rätten till högre utbildning oavsett kulturell eller social bakgrund. Inbjudna var främst de som jobbar med utbildningsfrågor i kommunerna i Skaraborg.

– En medarbetare, Stefan Tengblad, läste Gymnasium 2014, en utredning som man har gjort, och där kan man se att bland Skaraborgs 15 kommuner så är det åtta kommuner som har en vikande andel ungdomar som går vidare till högre utbildning. Det måste snarare öka eftersom högre utbildningar är nödvändigt för att man ska få plats på arbetsmarknaden. Det är en viktig fråga och jag tyckte att den var intressant att prata med kommunerna om, berättar rektor Sigbritt Karlsson.

För henne är utbildning en central del av demokratin.

– Genom kunskap kan man utbildas och utvecklas till en fri och ansvarsfull individ. Lämnas stora grupper i samhället utanför det så uppstår det något slags hål i demokratin som vi inte kan tillåta. Det är två grupper av ungdomar som riskerar att inte hänga med i svängarna. Dels de från studieovana hem och dels de som inte gått hela svenska grundskolan, säger Sigbritt Karlsson och tillägger att de behöver fångas upp så att de kan få en bra plats i samhället.

Professor Stefan Tengblad talade om hur Skaraborg står sig gentemot omvärlden.

– Om man tittar på utvecklingen över hur många som har en högskoleutbildning mellan 1990 och 2014 så kan man se att det är en stark positiv utveckling i alla kommuner i hela landet.

Jämför man Skaraborgs kommuner med Västra Götaland så är ökningen mindre här och Skövde, som har haft den starkaste ökningen och det mest utbildade befolkningen, ligger under snittet för Västra Götaland. Andelen ungdomar som är behöriga och går vidare till högre studier har minskat i Skaraborg, medan andelen ökat i Västra Götaland.

– Vad får då det här för konsekvenser? Det är möjligt att det påverkar befolkningstillväxten. Skövde växer långsammast i Västsverige bland dem som har över 50 000 invånare. Helt klart kan man säga att en hög andel högutbildade kan bidra till en positiv utveckling för kommunen, säger Stefan Tengblad.

Fler talare medverkade under dagen.

Högskolan i Skövde arrangerade under måndagseftermiddagen en tematräff om rätten till högre utbildning oavsett kulturell eller social bakgrund. Inbjudna var främst de som jobbar med utbildningsfrågor i kommunerna i Skaraborg.

– En medarbetare, Stefan Tengblad, läste Gymnasium 2014, en utredning som man har gjort, och där kan man se att bland Skaraborgs 15 kommuner så är det åtta kommuner som har en vikande andel ungdomar som går vidare till högre utbildning. Det måste snarare öka eftersom högre utbildningar är nödvändigt för att man ska få plats på arbetsmarknaden. Det är en viktig fråga och jag tyckte att den var intressant att prata med kommunerna om, berättar rektor Sigbritt Karlsson.

För henne är utbildning en central del av demokratin.

– Genom kunskap kan man utbildas och utvecklas till en fri och ansvarsfull individ. Lämnas stora grupper i samhället utanför det så uppstår det något slags hål i demokratin som vi inte kan tillåta. Det är två grupper av ungdomar som riskerar att inte hänga med i svängarna. Dels de från studieovana hem och dels de som inte gått hela svenska grundskolan, säger Sigbritt Karlsson och tillägger att de behöver fångas upp så att de kan få en bra plats i samhället.

Professor Stefan Tengblad talade om hur Skaraborg står sig gentemot omvärlden.

– Om man tittar på utvecklingen över hur många som har en högskoleutbildning mellan 1990 och 2014 så kan man se att det är en stark positiv utveckling i alla kommuner i hela landet.

Jämför man Skaraborgs kommuner med Västra Götaland så är ökningen mindre här och Skövde, som har haft den starkaste ökningen och det mest utbildade befolkningen, ligger under snittet för Västra Götaland. Andelen ungdomar som är behöriga och går vidare till högre studier har minskat i Skaraborg, medan andelen ökat i Västra Götaland.

– Vad får då det här för konsekvenser? Det är möjligt att det påverkar befolkningstillväxten. Skövde växer långsammast i Västsverige bland dem som har över 50 000 invånare. Helt klart kan man säga att en hög andel högutbildade kan bidra till en positiv utveckling för kommunen, säger Stefan Tengblad.

Fler talare medverkade under dagen.