23 sep 2015 09:28

23 sep 2015 09:28

100 år av krishjälp

Frivilliga automobilkåren firar på Billingen

Organisationen Frivilliga automobilkårernas riksförbund (FAK) rycker in vid krissituationer och hanterar tunga fordon. Nu firar de 100 år i Skövde.

I helgen kommer folk från hela Sverige för att fira uppe på Billingen. Det är den frivilliga organisationen FAK som fyller 100 år. Automobilkåren har som uppgift att utbilda män och kvinnor att köra tunga fordon vid krissituationer. Kanslichefen Curt-Ove Jakobsson som bor i Skövde förklarar organisationen så här:

– Det är en frivilligresurs för att upprätthålla en tung krisberedskap. Till exempel som vid skogsbranden förra året i Västmanland, eller översvämningen i Hallsberg då körde vi mycket bandvagn, säger Jakobsson.

Förändrat uppdrag

Han förklarar att FAK:s uppdrag har förändrats med åren från att Försvarsmakten hade stora behov av FAK till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nu är deras största uppdragsgivare.

Nu diskuterar man återigen med Försvarsmakten om ett utökat samarbete i samband med att regeringen bygger upp ett nationellt försvar igen.

Curt-Ove Jakobsson säger att det även kan bli aktuellt för FAK att köra bussar med flyktingar, om det uppdraget skulle dyka upp.

Ny Skövdebo tar över?

I samband med firandet kommer Skövdebon Alf Sandqvist att avgå som rikskårchef för FAK och med största sannolikhet tar en ny Skövdebo över.

Curt-Ove Jakobsson ser fram emot att få fira en av Sveriges äldsta frivilligorganisationer.

– Det är en fantastisk möjlighet att ha varit aktuella så länge och haft ett stort inflytande över hela frivilligverksamheten i Sveriges moderna historia.

I helgen kommer folk från hela Sverige för att fira uppe på Billingen. Det är den frivilliga organisationen FAK som fyller 100 år. Automobilkåren har som uppgift att utbilda män och kvinnor att köra tunga fordon vid krissituationer. Kanslichefen Curt-Ove Jakobsson som bor i Skövde förklarar organisationen så här:

– Det är en frivilligresurs för att upprätthålla en tung krisberedskap. Till exempel som vid skogsbranden förra året i Västmanland, eller översvämningen i Hallsberg då körde vi mycket bandvagn, säger Jakobsson.

Förändrat uppdrag

Han förklarar att FAK:s uppdrag har förändrats med åren från att Försvarsmakten hade stora behov av FAK till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nu är deras största uppdragsgivare.

Nu diskuterar man återigen med Försvarsmakten om ett utökat samarbete i samband med att regeringen bygger upp ett nationellt försvar igen.

Curt-Ove Jakobsson säger att det även kan bli aktuellt för FAK att köra bussar med flyktingar, om det uppdraget skulle dyka upp.

Ny Skövdebo tar över?

I samband med firandet kommer Skövdebon Alf Sandqvist att avgå som rikskårchef för FAK och med största sannolikhet tar en ny Skövdebo över.

Curt-Ove Jakobsson ser fram emot att få fira en av Sveriges äldsta frivilligorganisationer.

– Det är en fantastisk möjlighet att ha varit aktuella så länge och haft ett stort inflytande över hela frivilligverksamheten i Sveriges moderna historia.