23 sep 2015 20:53

23 sep 2015 20:53

Högskolevägen får sänkt hastighet

SKÖVDE

Högskolevägens hastighet bör sänkas från 50 km/h till 30 km/h. Det föreslås kommunfullmäktige besluta om efter en motion från Sverigedemokraternas Göran Segerstedt.

Tjänstemännen föreslog avslag på motionen och menade att gatans utformning redan bidrog till att hålla hastigheterna nere.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg dock att det var motiverat att sänka den tillåtna hastigheten till 30.

Tjänstemännen föreslog avslag på motionen och menade att gatans utformning redan bidrog till att hålla hastigheterna nere.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg dock att det var motiverat att sänka den tillåtna hastigheten till 30.