23 sep 2015 10:59

23 sep 2015 10:59

Rigorös säkerhet vid drogrättegång

Rättegången mot drogligan omgärdas av rigorös säkerhet, för att komma in i tingsrätten är alla tvingade att genomgå en säkerhetskontroll. Men om det finns någon hotbild kring rättegången vill tingsrätten inte uttala sig om.

För en vecka sedan kom åtalet i den mycket omfattande drogligan – tolv personer åtalades för inblandning. Mitt i ligans centrum står fem Skövdebor, häktade sedan i januari misstänkta för bland annat grova narkotikabrott. Men även om det är narkotikan som binder ihop ligan hävdar åklagarna också att de misstänkta sysslat med vad som kan betecknas som maffialiknande metoder, alltså utpressning, våld och hot för att öka sitt inflytande, framför allt i Skövde.

Rättegången – som är den största för Skaraborgs tingsrätt räknat i antal åtalade– omgärdas av rigorös säkerhet. Alla som vill in i tingsrätten måste passera en säkerhetskontroll. Vad som föranlett denna och om det finns hot riktade mot rättegången, enskilda inblandade eller andra vill Anders Eklind, chefsadministratör vid Skaraborgs tingsrätt i Skövde, inte kommentera.

– Det kan jag inte gå in på, men precis som vid alla rättegångar har det gjorts en riskbedömning.

Enbart åtalet är på 57 sidor och hela förundersökningen omfattar över 5 000 sidor. Rättegången kommer därmed att ta tid. 16 dagar är inplanerade, den första på torsdagen.

– Sedan har vi planerat in två eller tre per vecka, rättegången kommer att avslutas i vecka 45, säger Anders Eklind,

Under hela veckan har tingsrätten arbetat med planeringen av rättegången, vilket har varit en utmaning.

– Vi har haft ett antal möten, bland annat med vår egen personal med också med polis och andra parter. Det är ju tolv åtalade, varav fem är frihetsberövade. De följs av minst två häktesvakter vardera, så det har varit en del arbete med att få ihop logistiken, men det kommer att fungera.

Enligt Eklind kommer inte alla åtalade behöva vara i rättssalen samtidigt, det beror på vilka åtalspunkter de är inblandade i.

– Men vi kommer också kunna utnyttja intilliggande salar om det finns behov och om de är lediga.

För en vecka sedan kom åtalet i den mycket omfattande drogligan – tolv personer åtalades för inblandning. Mitt i ligans centrum står fem Skövdebor, häktade sedan i januari misstänkta för bland annat grova narkotikabrott. Men även om det är narkotikan som binder ihop ligan hävdar åklagarna också att de misstänkta sysslat med vad som kan betecknas som maffialiknande metoder, alltså utpressning, våld och hot för att öka sitt inflytande, framför allt i Skövde.

Rättegången – som är den största för Skaraborgs tingsrätt räknat i antal åtalade– omgärdas av rigorös säkerhet. Alla som vill in i tingsrätten måste passera en säkerhetskontroll. Vad som föranlett denna och om det finns hot riktade mot rättegången, enskilda inblandade eller andra vill Anders Eklind, chefsadministratör vid Skaraborgs tingsrätt i Skövde, inte kommentera.

– Det kan jag inte gå in på, men precis som vid alla rättegångar har det gjorts en riskbedömning.

Enbart åtalet är på 57 sidor och hela förundersökningen omfattar över 5 000 sidor. Rättegången kommer därmed att ta tid. 16 dagar är inplanerade, den första på torsdagen.

– Sedan har vi planerat in två eller tre per vecka, rättegången kommer att avslutas i vecka 45, säger Anders Eklind,

Under hela veckan har tingsrätten arbetat med planeringen av rättegången, vilket har varit en utmaning.

– Vi har haft ett antal möten, bland annat med vår egen personal med också med polis och andra parter. Det är ju tolv åtalade, varav fem är frihetsberövade. De följs av minst två häktesvakter vardera, så det har varit en del arbete med att få ihop logistiken, men det kommer att fungera.

Enligt Eklind kommer inte alla åtalade behöva vara i rättssalen samtidigt, det beror på vilka åtalspunkter de är inblandade i.

– Men vi kommer också kunna utnyttja intilliggande salar om det finns behov och om de är lediga.