24 sep 2015 17:25

24 sep 2015 17:35

Målet tas om efter missen

Nu tas Cementas ansökan om från början

Efter fjolårets domstolsmiss är det dags för en ny vända i striden om Cementa AB:s framtida kalkstensbrytningar.
På onsdagen synades förhållandena på plats i naturen av mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg fick ju ordentlig bakläxa i fjol. Domstolen avvisade Cementas ansökan, men när bolaget överklagade till Mark- och Miljöverdomstolen vid Svea hovrätt fick de helt rätt.

Överdomstolen ansåg att mark- och miljödomstolen brustit i utredningsskyldigheten och hela målet måste nu tas om från början.

Möts igen

Därför möttes parterna än en gång på ängarna och stigarna längs Brandstorpsvägen i Våmbsdalen. Nätverket Rädda Våmbsdalen hade mött upp med 20-30-talet personer och Cementa hade sin delegation med fabriksledningen, advokat och konsulter på platser. Flera myndigheter närvarade också.

Jämfört med förra gången är rättens ledamöter hela nya. De läser nu in sig på målet och syftet med undersökningen var att ledamöterna på plats skulle bilda sig en uppfattning om förhållandena.

Studerade bäcken

Joen Morales, tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, ledde vandringen från Eklunds Bildelslager AB och upp över berget.

– Vi kommer framförallt titta på hur vattenförhållandena påverkas av den åtgärd som Cementa vill göra, förklarade han när dagen inleddes.

När Cementa vill utöka sitt brytområde vill bolaget samtidigt leda om Hållsdammsbäcken vilket i sin tur påverkar ett Natura 2000-område söder om riksväg 49. Det var en nyckelfråga i den förra förhandlingen.

Nöjda med dagen

Ingen argumentation var tillåten den här gången, men båda parterna ansåg ändå att de hade fått lyfta viktiga detaljer till rättens ledamöter.

– Vi har fått visa att de naturtyper som finns längs Våmbsbäcken i Natura 2000-området inte påverkas och har visat de målbilder vi har för den nya bäcken, kommenterade Matilda Hoffstedt, fabrikschef i Skövde dagen.

Alv Svensson som företräder Nätverket Rädda Våmbsdalen:

– Vi anser ju att Cementa är vårdslösa med sanningen i vissa bitar. Vi fick också peka på att den bäck (Hjälpadalsbäcken) som Cementa vill använda bara är en fåra som försvinner i marken och ingen bäck sa Svensson.

Huvudförhandling i målet kommer att hållas vecka 3.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg fick ju ordentlig bakläxa i fjol. Domstolen avvisade Cementas ansökan, men när bolaget överklagade till Mark- och Miljöverdomstolen vid Svea hovrätt fick de helt rätt.

Överdomstolen ansåg att mark- och miljödomstolen brustit i utredningsskyldigheten och hela målet måste nu tas om från början.

Möts igen

Därför möttes parterna än en gång på ängarna och stigarna längs Brandstorpsvägen i Våmbsdalen. Nätverket Rädda Våmbsdalen hade mött upp med 20-30-talet personer och Cementa hade sin delegation med fabriksledningen, advokat och konsulter på platser. Flera myndigheter närvarade också.

Jämfört med förra gången är rättens ledamöter hela nya. De läser nu in sig på målet och syftet med undersökningen var att ledamöterna på plats skulle bilda sig en uppfattning om förhållandena.

Studerade bäcken

Joen Morales, tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, ledde vandringen från Eklunds Bildelslager AB och upp över berget.

– Vi kommer framförallt titta på hur vattenförhållandena påverkas av den åtgärd som Cementa vill göra, förklarade han när dagen inleddes.

När Cementa vill utöka sitt brytområde vill bolaget samtidigt leda om Hållsdammsbäcken vilket i sin tur påverkar ett Natura 2000-område söder om riksväg 49. Det var en nyckelfråga i den förra förhandlingen.

Nöjda med dagen

Ingen argumentation var tillåten den här gången, men båda parterna ansåg ändå att de hade fått lyfta viktiga detaljer till rättens ledamöter.

– Vi har fått visa att de naturtyper som finns längs Våmbsbäcken i Natura 2000-området inte påverkas och har visat de målbilder vi har för den nya bäcken, kommenterade Matilda Hoffstedt, fabrikschef i Skövde dagen.

Alv Svensson som företräder Nätverket Rädda Våmbsdalen:

– Vi anser ju att Cementa är vårdslösa med sanningen i vissa bitar. Vi fick också peka på att den bäck (Hjälpadalsbäcken) som Cementa vill använda bara är en fåra som försvinner i marken och ingen bäck sa Svensson.

Huvudförhandling i målet kommer att hållas vecka 3.