24 sep 2015 05:00

24 sep 2015 05:00

Meddelarfrihet skrivs in i kommunpolicy

Skövde kommun är nu på väg att få en kommunikationspolicy. Nu finns ett kortare avsnitt om alla kommunanställdas meddelarfrihet också inskriven.

Förslaget passerade kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen och går nu upp till beslut i kommunfullmäktige i oktober.

Policyn skulle egentligen ha tagits redan i april, men drogs då tillbaka sedan det visat sig att den inte var samverkad med de fackliga organisationerna.

Fick kritik

Samtidigt kom kritik från tryckfrihetsexperten Nils Funke som i en intervju med SLA kritiserade att yttrandefrihet- och meddelarfrihet inte fanns tydligt nämnda.

– Då skapas en våt filt som blir förlamande för medarbetarnas lust att prata eller kontakta media. Vem vågar gå och säga saker om det inte tydligt att man faktiskt får, sa Nils Funk den gången.

Kommunikationschefen Christian Herthnek lovade redan i överläggningarna med facket att skrivningarna skulle förtydligas och nu finns de inskrivna.

Meddelarfriheten nämns redan i inledningen: Meddelarfrihet innebär rätt för alla anställda i organisationen att lämna upplysningar till media och meddelarskydd innebär ett förbud att efterforska vem som har lämnat information till.

Lyssnat

I april var inte kommunledningen beredda att göra några ändringar i policyn, men nu anser även Katarina Jonsson (M) att tillägget är motiverat,

– Vi har lyssnat in synpunkter från några olika håll och det ska inte finnas några tveksamheter. Nu har vi tydligt skrivit in detta för att det inte ska bli några missförstånd, kommunstyrelsens ordförande.

Även ett avsnitt om medarbetarnas roller har förändrats jämfört med den första versionen.

Policyn kommer att omfatta även samtliga bolag i Skövde kommun. Politiskt lämnade alla partier i ksau klartecken under onsdagen. Tidigare har de fackliga organisationerna i Skövde kommun godkänt den.

– Jag är glad att vi nu får en kommunikationspolicy som alla är nöjda med. Kommunikation är viktigt i Skövde kommun. Vi ska vara duktiga på att kommunicera både med invånare och med medarbetare i kommunen och policyn är ett hjälpmedel för att vi ska lyckas med det, säger kommunikationschefen Christina Herthnek i en kommentar

Förslaget passerade kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen och går nu upp till beslut i kommunfullmäktige i oktober.

Policyn skulle egentligen ha tagits redan i april, men drogs då tillbaka sedan det visat sig att den inte var samverkad med de fackliga organisationerna.

Fick kritik

Samtidigt kom kritik från tryckfrihetsexperten Nils Funke som i en intervju med SLA kritiserade att yttrandefrihet- och meddelarfrihet inte fanns tydligt nämnda.

– Då skapas en våt filt som blir förlamande för medarbetarnas lust att prata eller kontakta media. Vem vågar gå och säga saker om det inte tydligt att man faktiskt får, sa Nils Funk den gången.

Kommunikationschefen Christian Herthnek lovade redan i överläggningarna med facket att skrivningarna skulle förtydligas och nu finns de inskrivna.

Meddelarfriheten nämns redan i inledningen: Meddelarfrihet innebär rätt för alla anställda i organisationen att lämna upplysningar till media och meddelarskydd innebär ett förbud att efterforska vem som har lämnat information till.

Lyssnat

I april var inte kommunledningen beredda att göra några ändringar i policyn, men nu anser även Katarina Jonsson (M) att tillägget är motiverat,

– Vi har lyssnat in synpunkter från några olika håll och det ska inte finnas några tveksamheter. Nu har vi tydligt skrivit in detta för att det inte ska bli några missförstånd, kommunstyrelsens ordförande.

Även ett avsnitt om medarbetarnas roller har förändrats jämfört med den första versionen.

Policyn kommer att omfatta även samtliga bolag i Skövde kommun. Politiskt lämnade alla partier i ksau klartecken under onsdagen. Tidigare har de fackliga organisationerna i Skövde kommun godkänt den.

– Jag är glad att vi nu får en kommunikationspolicy som alla är nöjda med. Kommunikation är viktigt i Skövde kommun. Vi ska vara duktiga på att kommunicera både med invånare och med medarbetare i kommunen och policyn är ett hjälpmedel för att vi ska lyckas med det, säger kommunikationschefen Christina Herthnek i en kommentar