24 sep 2015 10:13

24 sep 2015 17:30

Nu börjar nästa rond i slaget om Våmbsdalen

Nu drar nästa rond i kampen om Våmbsdalen i gång.
Cementa AB gör ett nytt försök att få tillstånd för att bryta kalksten i Billingen och under onsdagen var mark- och miljödomstolen på plats för att göra undersökningar direkt i naturen.

Syftet med undersökningen är att domstolen på plats ska kunna bilda sig en uppfattning om förhållandena på platsen.

Joen Morales, tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, ledde vandringen från Eklunds Bildelslager och upp över berget.

– I dag kommer vi att titta på hur vattenförhållandena påverkas av den åtgärd som Cementa vill göra, förklarade han.

När Cementa vill utöka sitt brytområde vill bolaget samtidigt leda om Hållsdammsbäcken vilket i sin tur påverkar ett Natura 2000-område söder om riksväg 49.

Nätverket Rädda Våmbsdalen hade mött upp med 20-30-talet personer och Cementa hade sin delegation med fabriksledningen, advokat och konsulter på platser.

Mycket var därför sig likt från den syn som genomfördes i samband med huvudförhandlingen 2014. Då blev stämningen mellan parterna irriterad i skogen, men nu fanns inte utrymme för argumentation.

– Vi håller på och läser in målet och den här undersökningen kompletterar vår inläsning. Därför är det inte öppet för argumentation i dag, sa Morales.

 

Syftet med undersökningen är att domstolen på plats ska kunna bilda sig en uppfattning om förhållandena på platsen.

Joen Morales, tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, ledde vandringen från Eklunds Bildelslager och upp över berget.

– I dag kommer vi att titta på hur vattenförhållandena påverkas av den åtgärd som Cementa vill göra, förklarade han.

När Cementa vill utöka sitt brytområde vill bolaget samtidigt leda om Hållsdammsbäcken vilket i sin tur påverkar ett Natura 2000-område söder om riksväg 49.

Nätverket Rädda Våmbsdalen hade mött upp med 20-30-talet personer och Cementa hade sin delegation med fabriksledningen, advokat och konsulter på platser.

Mycket var därför sig likt från den syn som genomfördes i samband med huvudförhandlingen 2014. Då blev stämningen mellan parterna irriterad i skogen, men nu fanns inte utrymme för argumentation.

– Vi håller på och läser in målet och den här undersökningen kompletterar vår inläsning. Därför är det inte öppet för argumentation i dag, sa Morales.

 

  • Per Engelbrektsson