24 sep 2015 12:50

24 sep 2015 12:50

Ny vd för Skövde stadshus AB

Skövde stadshus AB har fått en ny vd.
Efter drygt två och ett halvt år.

Karl Alexanderson, chef för sektor service, utsågs vid det senaste styrelsesammanträdet i Skövde stadshus AB till vd. Monica Schelander, som tidigare var controller i bolaget, blev samtidigt vice vd.

Karl Alexanderson har länge varit vice vd i bolaget och vd-posten har stått tom i två och ett halvt år. Det var tidigare kommundirektören Christina Josefsson som var vd och hon slutade i Skövde kommun i januari 2013.

– Karl var vice under Christinas tid och när Tomas Fellbrant tillträdde efter henne ville han inte ta vd-posten direkt, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C), och fortsätter:

– Karl fortsatte då och det har rullat på. Nu kändes det naturligt att göra Karl till vd och eftersom det har fungerat bra med Monica så blev hon vice vd.

Det finns inga regler som säger att det just ska vara kommundirektören som är vd utan det är upp till bolaget.

Skövde stadshus AB bildades 2010 med uppdrag att utöva tillsyn över de kommunala bolagen i enlighet med aktiebolagslagen och för att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun.

Karl Alexanderson, chef för sektor service, utsågs vid det senaste styrelsesammanträdet i Skövde stadshus AB till vd. Monica Schelander, som tidigare var controller i bolaget, blev samtidigt vice vd.

Karl Alexanderson har länge varit vice vd i bolaget och vd-posten har stått tom i två och ett halvt år. Det var tidigare kommundirektören Christina Josefsson som var vd och hon slutade i Skövde kommun i januari 2013.

– Karl var vice under Christinas tid och när Tomas Fellbrant tillträdde efter henne ville han inte ta vd-posten direkt, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C), och fortsätter:

– Karl fortsatte då och det har rullat på. Nu kändes det naturligt att göra Karl till vd och eftersom det har fungerat bra med Monica så blev hon vice vd.

Det finns inga regler som säger att det just ska vara kommundirektören som är vd utan det är upp till bolaget.

Skövde stadshus AB bildades 2010 med uppdrag att utöva tillsyn över de kommunala bolagen i enlighet med aktiebolagslagen och för att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun.