24 sep 2015 09:00

24 sep 2015 14:37

SLA-läsare hade hoppats på trafikförbättringar

Många som ofta fastnar i köer i rusningstrafik har hoppats att rondellen vid Stallsiken ska byggas om och svälja mer trafik. Men arbetet som pågår där nu handlar om något annat – nya vattenledningar.

Trafikproblemen i rusningstrafik på riksväg 26 i Skövde, från rondellen vid Volvofabrikerna och minst fram till rondellen vid Södra Ryd, har varit väl kända sedan länge. En SLA-läsare som har hört av sig har noterat att det för närvarande pågår arbeten vid rondellen i Stallsiken. ”Denna cirkulationsplats har länge varit en trafikpropp i rusningstrafik, är det så att man äntligen skall göra något åt trafiksituationen där? Att åka från Volvo till Skaraborgs sjukhus kan ta 20 minuter vid fyratiden”.

Nya ledningar

Men nu kan SLA meddela att det inte är någon ombyggnad av rondellen som har inletts. Det handlar i stället om ledningsarbeten, men nog så viktiga sådana.

Enligt Annika Holmén, va-chef i Skövde kommun, lägger man för närvarande ner nya ledningar på en sträcka av cirka 200 meter.

– Skälet till att vi lägger ledningar nu i Stallsiken är framför allt att det måste fram brandvattenförsörjning till det nya handelsområdet i östra Stallsiken, där bland andra Jula , Willys och Elgiganten nu etablerar sig.

Samtidigt passar kommunen också på att lägga den första sträckan på en ny ringmatning för dricksvatten.

– Det är för Trädgårdsstaden och andra kommande områden i den östra delen av Skövde.

Politiskt beslut

När arbetet med dricksvattenledningen kan fortsätta med fler sträckor är däremot oklart.

– Fortsättningen är med i en ny va-plan som ska upp för beslut i kommunfullmäktige i höst, den gäller för östra sidan av Skövde. Tanken är att det ska vara fullt utbyggt om sju, åtta år.

Trafikproblemen i rusningstrafik på riksväg 26 i Skövde, från rondellen vid Volvofabrikerna och minst fram till rondellen vid Södra Ryd, har varit väl kända sedan länge. En SLA-läsare som har hört av sig har noterat att det för närvarande pågår arbeten vid rondellen i Stallsiken. ”Denna cirkulationsplats har länge varit en trafikpropp i rusningstrafik, är det så att man äntligen skall göra något åt trafiksituationen där? Att åka från Volvo till Skaraborgs sjukhus kan ta 20 minuter vid fyratiden”.

Nya ledningar

Men nu kan SLA meddela att det inte är någon ombyggnad av rondellen som har inletts. Det handlar i stället om ledningsarbeten, men nog så viktiga sådana.

Enligt Annika Holmén, va-chef i Skövde kommun, lägger man för närvarande ner nya ledningar på en sträcka av cirka 200 meter.

– Skälet till att vi lägger ledningar nu i Stallsiken är framför allt att det måste fram brandvattenförsörjning till det nya handelsområdet i östra Stallsiken, där bland andra Jula , Willys och Elgiganten nu etablerar sig.

Samtidigt passar kommunen också på att lägga den första sträckan på en ny ringmatning för dricksvatten.

– Det är för Trädgårdsstaden och andra kommande områden i den östra delen av Skövde.

Politiskt beslut

När arbetet med dricksvattenledningen kan fortsätta med fler sträckor är däremot oklart.

– Fortsättningen är med i en ny va-plan som ska upp för beslut i kommunfullmäktige i höst, den gäller för östra sidan av Skövde. Tanken är att det ska vara fullt utbyggt om sju, åtta år.