25 sep 2015 14:25

25 sep 2015 16:51

Färre tågavgångar nästa år

NY VERSION. Trafikverket backade inte och Västtrafik kommer bara att kunna köra en tredjedel av de planerade avgångarna på västra stambanan nästa år.

– Vi är besvikna, men ska göra allt för våra resenärer, säger Jarl Samuelsson, tågansvarig hos Västtrafik.

Byten av kontaktledningar utmed banan norr och söder om Skövde, gör att bara ett av två spår kommer att kunna användas under stora delar av nästa år. För Västtrafiks del innebär det att bara cirka 20 av de 60 begärda tåglägena kan användas.

– Två tredjedelar av vår tilltänkta trafik får ställas in, säger Jarl Samuelsson.

Vad gör ni nu?

– Vi arbetar med att effekterna för våra resenärer ska bli så små som möjligt.

Åtgärder

Bland annat handlar det om att få resenärerna att åka med de övriga trafikbolagen (MTR och SJ) på sträckan, och reda ut de tekniska frågorna med biljetter och annat. Pendelparkeringar och ersättningsbussar är andra frågor som måste lösas.

Vilka kostnader handlar det om?

– Vi räknar med att förlora 70 miljoner kronor.

I det första förslaget handlade det om 15 tåglägen för Västtrafik. Nu blev det några till, men Samuelsson betonar att det var en minimal framgång.

Att SJ och MTR, som har mer långväga resenärer och enligt Trafikverkets prioriteringskriterier har högst samhällsekonomisk nytta, fick nästan alla sina begärda tåglägen gör Västtrafiks besvikelse ännu större.

– Vi har dock belyst skevheten i systemet och alla, inklusive Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, inser att det inte är bra. Vi hoppas på ändring i framtiden, det kommer ju att ske fler liknande arbetet i västra Sverige de närmaste åren, säger Jarl Samuelsson.

Västtrafiks vice ordförande Alex Bergström (S) fyller i:

– Vi utgår från att prioriteringskriterierna blir annorlunda inför tågplan 2017. Nu är hur långt tåget kör avgörande för prioriteringen. Dessutom har inte Trafikverket vägt sin merkostnad (220 miljoner) för att förändra arbetssättet mot våra (Västtrafik, SJ och MTR) sammanlagda kostnader.

Hoppas på SJ

Bergström hoppas att förhandlingarna med SJ går bra.

– Kan vi ha en hög servicegrad och information samt att SJ är behjälpliga kan det lösa sig på ett hyfsat, men ändå inte bra, sätt.

Byten av kontaktledningar utmed banan norr och söder om Skövde, gör att bara ett av två spår kommer att kunna användas under stora delar av nästa år. För Västtrafiks del innebär det att bara cirka 20 av de 60 begärda tåglägena kan användas.

– Två tredjedelar av vår tilltänkta trafik får ställas in, säger Jarl Samuelsson.

Vad gör ni nu?

– Vi arbetar med att effekterna för våra resenärer ska bli så små som möjligt.

Åtgärder

Bland annat handlar det om att få resenärerna att åka med de övriga trafikbolagen (MTR och SJ) på sträckan, och reda ut de tekniska frågorna med biljetter och annat. Pendelparkeringar och ersättningsbussar är andra frågor som måste lösas.

Vilka kostnader handlar det om?

– Vi räknar med att förlora 70 miljoner kronor.

I det första förslaget handlade det om 15 tåglägen för Västtrafik. Nu blev det några till, men Samuelsson betonar att det var en minimal framgång.

Att SJ och MTR, som har mer långväga resenärer och enligt Trafikverkets prioriteringskriterier har högst samhällsekonomisk nytta, fick nästan alla sina begärda tåglägen gör Västtrafiks besvikelse ännu större.

– Vi har dock belyst skevheten i systemet och alla, inklusive Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, inser att det inte är bra. Vi hoppas på ändring i framtiden, det kommer ju att ske fler liknande arbetet i västra Sverige de närmaste åren, säger Jarl Samuelsson.

Västtrafiks vice ordförande Alex Bergström (S) fyller i:

– Vi utgår från att prioriteringskriterierna blir annorlunda inför tågplan 2017. Nu är hur långt tåget kör avgörande för prioriteringen. Dessutom har inte Trafikverket vägt sin merkostnad (220 miljoner) för att förändra arbetssättet mot våra (Västtrafik, SJ och MTR) sammanlagda kostnader.

Hoppas på SJ

Bergström hoppas att förhandlingarna med SJ går bra.

– Kan vi ha en hög servicegrad och information samt att SJ är behjälpliga kan det lösa sig på ett hyfsat, men ändå inte bra, sätt.

  • Alf Ehn