25 sep 2015 06:00

25 sep 2015 06:00

Förskolor börjar snart matsortera

Avfallshantering i de kommunala förskolorna”Viktigt att barnen lär sig tidigt”

I november kommer Skövde kommuns förskolor att börja sortera matavfall.
– Vi vet hur viktigt det är att även barnen matsorterar, säger Lars Persson, förbundschef på Avfallshantering östra Skarborg.

Snart kommer Skövdes kommunala förskolor att börja sortera maten de slänger. Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS) håller som bäst på att införa matsortering för alla villahushåll i de sju kommunerna man täcker. Där är det bara ett par hushåll kvar.

Nästa steg blir att gå vidare till kommunala kök och fastighetsbolag. Och förskolorna blir steg ett.

– Vi tyckte att det var lämpligt att starta med förskolor. Det finns ju en pedagogisk sida av saken med att det är viktigt att barnen lär sig tidigt. Då kan det till och med vara så att de lär sina föräldrar när de kommer hem, säger Lars Persson, förbundschef på AÖS.

Bruna soptunnor

Han känner sig nöjd med att fler kundgrupper frågar efter avfallshantering. Under november månad kommer sorteringen att införas successivt och så småningom ska alla Skövdes kommunala förskolor matsortera i bruna påsar och bruna soptunnor.

– Om du räknar per hämtställe så är det mycket matavfall som uppstår i ett skolkök. Det är en viktig kundgrupp.

Blir fordonsgas

Maten transporteras till Falköpings biogasanläggning och processas till fordonsgas. Den gasen kan sedan tankas i personbilar, bussar och i de flesta sopbilar. Kretsloppet sluts, menar Lars Persson.

– Tidigare har maten gått i den gröna tunnan till värmeverket. Där har man tagit hand om energin men på det här sättet kan vi ta vara på växtnäringen. Så det är ett nytt steg i återvinningen.

Snart kommer Skövdes kommunala förskolor att börja sortera maten de slänger. Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS) håller som bäst på att införa matsortering för alla villahushåll i de sju kommunerna man täcker. Där är det bara ett par hushåll kvar.

Nästa steg blir att gå vidare till kommunala kök och fastighetsbolag. Och förskolorna blir steg ett.

– Vi tyckte att det var lämpligt att starta med förskolor. Det finns ju en pedagogisk sida av saken med att det är viktigt att barnen lär sig tidigt. Då kan det till och med vara så att de lär sina föräldrar när de kommer hem, säger Lars Persson, förbundschef på AÖS.

Bruna soptunnor

Han känner sig nöjd med att fler kundgrupper frågar efter avfallshantering. Under november månad kommer sorteringen att införas successivt och så småningom ska alla Skövdes kommunala förskolor matsortera i bruna påsar och bruna soptunnor.

– Om du räknar per hämtställe så är det mycket matavfall som uppstår i ett skolkök. Det är en viktig kundgrupp.

Blir fordonsgas

Maten transporteras till Falköpings biogasanläggning och processas till fordonsgas. Den gasen kan sedan tankas i personbilar, bussar och i de flesta sopbilar. Kretsloppet sluts, menar Lars Persson.

– Tidigare har maten gått i den gröna tunnan till värmeverket. Där har man tagit hand om energin men på det här sättet kan vi ta vara på växtnäringen. Så det är ett nytt steg i återvinningen.