25 sep 2015 20:00

25 sep 2015 21:58

Här ska elva nya kedjehus byggas

”Det är väldigt välkommet”

Trots något olämplig terräng gav byggnadsnämnden bygglov till elva nya tvåplansvillor i Skövde.

Byggnadsnämnden har beslutat att elva nya kedjehus ska byggas i Skövde. Husen är tvåplansvillor med carport. Området som de ska byggas i ligger sydväst om Skaraborgs sjukhus Skövde och heter Hasselsnoken och Hasselmusen.

Byggnadsnämnden har haft ett resonemang om terrängen i området är lämplig, om inte husen skulle konstrueras på ett annat sätt. Men under torsdagen gav man ändå bygglov.

– Det är väldigt välkommet, säger Magnus Hammar Borsch (M), byggnadsnämndens ordförande. Vi har en bostadsbrist och måste från alla håll bidra till att få upp produktionen. Det handlar om att vara välvillig för att hjälpa projekt. Vi kan alltid hopps på att de byggherrar vi har vill fortsätta att bygga.

Enligt byggnadsnämnden kan vissa markarbeten vid Hasselsnoken och Hasselmusen påbörjas redan i november och husen skulle kunna vara klara på mer än ett år.

Byggnadsnämnden har beslutat att elva nya kedjehus ska byggas i Skövde. Husen är tvåplansvillor med carport. Området som de ska byggas i ligger sydväst om Skaraborgs sjukhus Skövde och heter Hasselsnoken och Hasselmusen.

Byggnadsnämnden har haft ett resonemang om terrängen i området är lämplig, om inte husen skulle konstrueras på ett annat sätt. Men under torsdagen gav man ändå bygglov.

– Det är väldigt välkommet, säger Magnus Hammar Borsch (M), byggnadsnämndens ordförande. Vi har en bostadsbrist och måste från alla håll bidra till att få upp produktionen. Det handlar om att vara välvillig för att hjälpa projekt. Vi kan alltid hopps på att de byggherrar vi har vill fortsätta att bygga.

Enligt byggnadsnämnden kan vissa markarbeten vid Hasselsnoken och Hasselmusen påbörjas redan i november och husen skulle kunna vara klara på mer än ett år.