26 sep 2015 06:00

26 sep 2015 06:00

Arlas produktion över - en epok går i graven

Den sista produktionen på Arlas mejeri i Skövde skedde natten till lördagen. De 40 anställda som är kvar har anställning året ut.

– Det känns vemodigt nu. Det har varit en fantastik arbetsplats med otroligt bra personal, säger chefen Ove Jarlö.

Hösten 2013 kom chockbeskedet – det mycket framgångsrika mejeriet i Skövde skulle läggas ner i slutet av 2015, kesotillverkningen flyttar till det tidigare nedlagda mejeriet i Falkenberg, där en stor expansion skapar Europas största cottage cheese-anläggning.

Produktionsstopp

I torsdags fattade mejeriledningen beslutet att produktionen ska upphöra i dag på morgonen.

– Det stämmer. Egentligen skulle produktionen pågått ett par veckor till men eftersom vi måste flytta den sista av de fyra förpackningsmaskinerna som skall med till Falkenberg nu, och att processutrustningen behövs i Falkenberg har vi tagit beslutet att lägga ner all produktion samtidigt, säger Ove Jarlö, chef vid Skövdemejeriet och även vid den nya anläggningen i Falkenberg.

– Det som från början var tänkt att hållas kvar ett par veckor till var hinkproduktionen av cottage cheese, men eftersom det är ändå bara är cirka 10 procent av den produktionsvolym vi haft i Skövde och att den stoppade upp vidare överflytt av utrustning så blev det ett klokt beslut.

Fram tills nu har mejeriet i olika etapper minskat produktionen och sista tiden ändå haft kvar cirka 25 procent av totalproduktionen.

Anställda får hjälp

På förmiddagen i dag inleds rivningen av sista etappen av maskiner och processutrustning och på måndag börjar man transportera allt till Falkenberg. Personalen informerades i torsdags om det tidigarelagda produktionsslutet.

Våren 2014 kom det formella beskedet om nedläggningen och 90-talet anställda sades upp. Ett stort antal av dem har gått vidare till nya arbeten eller till studier, men 40 finns kvar vid Skövdemejeriet.

De har anställning året ut. Utöver de 40 finns också ett antal visstidsanställda, deras anställningar avslutas nu i och med produktionsslutet.

Får hjälp

Fram till årsskiftet ska Arla än mer aktivt arbeta med personalpolitik för att hjälpa de 40 anställda till nya arbeten.

– Vi hoppas ju självklart att de ska få ny sysselsättning och Arla har under hela processen anlitat omställningsföretag.

När produktionen upphör kan man konstatera att en epok går i graven – 1931 togs den första mejeribyggnaden på tomten i Skövde i drift.

– Nu när allt är över känns det otroligt deprimerande, när det blir tomt i lokalerna på en arbetsplats som har fungerat så bra. Men trots allt det tråkiga har stämningen i personalgruppen hela tiden varit bra, det visar enkätundersökningar.

Skälet till att Arla beslutade att lägga ner Skövdemejeriet var inte att det var olönsamt, det handlade om att man inte kunde expandera på platsen.

”Bra personal”

– Nej, det läggs ju inte ner för att det gått dåligt. Jag har inte varit i Skövde så länge, men det har varit fantastiskt att vara chef där – en mycket bra och välskött anläggning med otroligt duktig och bra personal.

Det är fortfarande oklart vad som händer med fastigheten när Arla flyttar.

– Alla markundersökningar och liknande är klara, det låg ju en bensinmack på platsen tidigare, och Arla försöker också aktivt att sälja fastigheten, men inget är klart

Hösten 2013 kom chockbeskedet – det mycket framgångsrika mejeriet i Skövde skulle läggas ner i slutet av 2015, kesotillverkningen flyttar till det tidigare nedlagda mejeriet i Falkenberg, där en stor expansion skapar Europas största cottage cheese-anläggning.

Produktionsstopp

I torsdags fattade mejeriledningen beslutet att produktionen ska upphöra i dag på morgonen.

– Det stämmer. Egentligen skulle produktionen pågått ett par veckor till men eftersom vi måste flytta den sista av de fyra förpackningsmaskinerna som skall med till Falkenberg nu, och att processutrustningen behövs i Falkenberg har vi tagit beslutet att lägga ner all produktion samtidigt, säger Ove Jarlö, chef vid Skövdemejeriet och även vid den nya anläggningen i Falkenberg.

– Det som från början var tänkt att hållas kvar ett par veckor till var hinkproduktionen av cottage cheese, men eftersom det är ändå bara är cirka 10 procent av den produktionsvolym vi haft i Skövde och att den stoppade upp vidare överflytt av utrustning så blev det ett klokt beslut.

Fram tills nu har mejeriet i olika etapper minskat produktionen och sista tiden ändå haft kvar cirka 25 procent av totalproduktionen.

Anställda får hjälp

På förmiddagen i dag inleds rivningen av sista etappen av maskiner och processutrustning och på måndag börjar man transportera allt till Falkenberg. Personalen informerades i torsdags om det tidigarelagda produktionsslutet.

Våren 2014 kom det formella beskedet om nedläggningen och 90-talet anställda sades upp. Ett stort antal av dem har gått vidare till nya arbeten eller till studier, men 40 finns kvar vid Skövdemejeriet.

De har anställning året ut. Utöver de 40 finns också ett antal visstidsanställda, deras anställningar avslutas nu i och med produktionsslutet.

Får hjälp

Fram till årsskiftet ska Arla än mer aktivt arbeta med personalpolitik för att hjälpa de 40 anställda till nya arbeten.

– Vi hoppas ju självklart att de ska få ny sysselsättning och Arla har under hela processen anlitat omställningsföretag.

När produktionen upphör kan man konstatera att en epok går i graven – 1931 togs den första mejeribyggnaden på tomten i Skövde i drift.

– Nu när allt är över känns det otroligt deprimerande, när det blir tomt i lokalerna på en arbetsplats som har fungerat så bra. Men trots allt det tråkiga har stämningen i personalgruppen hela tiden varit bra, det visar enkätundersökningar.

Skälet till att Arla beslutade att lägga ner Skövdemejeriet var inte att det var olönsamt, det handlade om att man inte kunde expandera på platsen.

”Bra personal”

– Nej, det läggs ju inte ner för att det gått dåligt. Jag har inte varit i Skövde så länge, men det har varit fantastiskt att vara chef där – en mycket bra och välskött anläggning med otroligt duktig och bra personal.

Det är fortfarande oklart vad som händer med fastigheten när Arla flyttar.

– Alla markundersökningar och liknande är klara, det låg ju en bensinmack på platsen tidigare, och Arla försöker också aktivt att sälja fastigheten, men inget är klart