26 sep 2015 10:18

26 sep 2015 10:19

Får inte lov att byta takfärg

SKÖVDE: Fick nej i nämnden”Det här blir en balansgång”

En Skövdebo ville byta från rödbruna till svarta takpannor. Men fick nej av byggnadsnämnden.

– Det här blir en balansgång, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Byggnadsnämnden i Skövde kommun har beslutat att en fastighet på Billingesluttningen inte får byta från sina rödbruna takpannor till svarta. Anledningen är att området är kulturhistoriskt viktigt och därmed ska hållas enhetligt.

– Det här blir en balansgång som vi har många resonemang om, säger Magnus Hammar Borsch (M), byggnadsnämndens ordförande.

Fastighetsägaren ansökte om att få byta till svarta takpannor redan 1977 men fick nej. Den överhängande majoriteten av husen på Billingesluttningen har rödbruna takpannor.

Svartjobb

Två hus har svarta takpannor och där pågår tillsynsärenden eftersom de uppenbarligen varit svartjobb, enligt nämnden.

– Utmaningen som vi har är att vi måste hjälpas åt att få en förståelse kring att kulturhistoriskt värde kan också vara ett ekonomiskt värde, säger Magnus Hammar Borsch.

Dilemmat som kommunen tampas med är att man samtidigt vill tillåta individuell frihet på tomterna som man vill bevara ett kulturhistoriskt område från 1950-talet enhetligt.

Byggnadsnämnden i Skövde kommun har beslutat att en fastighet på Billingesluttningen inte får byta från sina rödbruna takpannor till svarta. Anledningen är att området är kulturhistoriskt viktigt och därmed ska hållas enhetligt.

– Det här blir en balansgång som vi har många resonemang om, säger Magnus Hammar Borsch (M), byggnadsnämndens ordförande.

Fastighetsägaren ansökte om att få byta till svarta takpannor redan 1977 men fick nej. Den överhängande majoriteten av husen på Billingesluttningen har rödbruna takpannor.

Svartjobb

Två hus har svarta takpannor och där pågår tillsynsärenden eftersom de uppenbarligen varit svartjobb, enligt nämnden.

– Utmaningen som vi har är att vi måste hjälpas åt att få en förståelse kring att kulturhistoriskt värde kan också vara ett ekonomiskt värde, säger Magnus Hammar Borsch.

Dilemmat som kommunen tampas med är att man samtidigt vill tillåta individuell frihet på tomterna som man vill bevara ett kulturhistoriskt område från 1950-talet enhetligt.