28 sep 2015 14:37

28 sep 2015 14:44

Ja till att främja biogas

Paula Bäckman: Jag är otroligt glad för det

Centerpartiet ska främja biogasutvecklingen som ett konkurrenskraftigt bränsle, det beslutade Centerstämman i Falun.
– Jag är otroligt glad för det, det är viktigt för biogasen behöver långsiktiga spelregler, säger Paula Bäckman.

Centerpartiet höll sin stämma i Falun under torsdag till söndag förra veckan. 521 ombud var med, varav 23 kom från Skaraborg och Skövde representerades av Paula Bäckman. En mängd olika områden behandlades och Paula Bäckman satt i en kommitté för miljöfrågor och arbetade med förslag som kommit in. På stämman hanterades kommitténs förslag till beslut. Att-satser.

Främja biogasutveckling

Paula Bäckman fick igenom en att-sats: Att partiet ska verka för att främja biogasutvecklingen som ett konkurrenskraftigt bränsle.

– Det som var roligt var att i kommittén så tyckte man att det räckte att skriva med det i den generella skrivningen om ett fossilt oberoende samhälle och så. Men jag kände, och Skaraborgsbänken också, att det räckte inte. Vi ville att vi mycket tydligare uttrycker just vikten av att skapa långsiktighet för biogasen. Så det var jättekul att stämman gick med på det, det var ingen som reserverade sig emot det heller.

Har potential

I Skaraborg finns flera anläggningar för biogas. Tre av dem (Skövde, Falköping, Lidköping) producerar biogas som görs om till fordonsbränsle.

– Det finns också en mängd olika mindre anläggningar som gör biogas för både värme och el. Det är det som är så stor potential för biogasen också, man pratar om att elbilen är ett komplement och då är biogasen också viktig för att producera el till elbilen.

Centerpartiet höll sin stämma i Falun under torsdag till söndag förra veckan. 521 ombud var med, varav 23 kom från Skaraborg och Skövde representerades av Paula Bäckman. En mängd olika områden behandlades och Paula Bäckman satt i en kommitté för miljöfrågor och arbetade med förslag som kommit in. På stämman hanterades kommitténs förslag till beslut. Att-satser.

Främja biogasutveckling

Paula Bäckman fick igenom en att-sats: Att partiet ska verka för att främja biogasutvecklingen som ett konkurrenskraftigt bränsle.

– Det som var roligt var att i kommittén så tyckte man att det räckte att skriva med det i den generella skrivningen om ett fossilt oberoende samhälle och så. Men jag kände, och Skaraborgsbänken också, att det räckte inte. Vi ville att vi mycket tydligare uttrycker just vikten av att skapa långsiktighet för biogasen. Så det var jättekul att stämman gick med på det, det var ingen som reserverade sig emot det heller.

Har potential

I Skaraborg finns flera anläggningar för biogas. Tre av dem (Skövde, Falköping, Lidköping) producerar biogas som görs om till fordonsbränsle.

– Det finns också en mängd olika mindre anläggningar som gör biogas för både värme och el. Det är det som är så stor potential för biogasen också, man pratar om att elbilen är ett komplement och då är biogasen också viktig för att producera el till elbilen.