28 sep 2015 17:30

28 sep 2015 17:30

Nu körs maskinerna till Falkenberg

Nedläggningen av mejeriet

Flera ton utrustning lyftes på måndagen ut från mejeriet i Skövde – en del av det för direkttransport till Arlas nya anläggning i Falkenberg, annat måste först byggas om.

Natten till lördagen skedde sista produktionen på Arlas mejeri i Skövde. Redan på måndagen började de kvarvarande maskinerna och processutrustningen att plockas ut ur fastigheten.

På plats fanns en stor kran som lyfte ut de tunga delarna. Skövde Industrireparationer hade hyrts in för ändamålet.

Direkt till Falkenberg

– Den här delen, dräneringsutrustning där vatten skiljs från ostkornen, ska köras direkt till Falkenberg i dag, säger Arne Holmberg, biträdande mejerichef, produktions- och teknikutvecklingschef och även projektkoordinator, och pekar på en av maskinerna som just har placerats på gårdsplanen utanför mejeriet.

– Men de här tre blandarna ska byggas om i Finland och sedan köras till Falkenberg.

Bara under måndagen lyftes utrustning på uppemot tio ton ut ur mejeriet.

Men det är inte bara utrustning och maskiner som Arlas nya anläggning i Falkenberg tar över från Skövde – även kunskaper och erfarenheter från verksamheten i Skövde är nödvändiga för en bra start där.

– Jag har bland annat intervjuat anställda här och sedan fört det vidare till den nya anläggningen och de anställda där.

Inne på mejeriet var det dämpad stämning på måndagen.

– Det känns så klart extra i dag när den slutliga nedmonteringen har börjat. Men alla anställda har verkligen gjort sitt bästa in i det sista – en stor eloge till dem!

Allt ska bort

För de 44 personer som är kvar och har anställning året ut kommer inom kort jobbsökaraktiviteter ta vid.

Arla har ju sedan lång tid tillbaka engagerat både Lernia och Trygghetsrådet.

– Arla lokalt har ju gjort mycket för att hjälpa alla, vilket känns bra med tanke på hur mycket de anställda har gjort för att hjälpa Arla.

Nedmonteringen av mejeriet kommer att fortsätta året ut.

Då ska allt som har haft med den verksamheten att vara borta.

– Det gäller allt här, även silos.

Natten till lördagen skedde sista produktionen på Arlas mejeri i Skövde. Redan på måndagen började de kvarvarande maskinerna och processutrustningen att plockas ut ur fastigheten.

På plats fanns en stor kran som lyfte ut de tunga delarna. Skövde Industrireparationer hade hyrts in för ändamålet.

Direkt till Falkenberg

– Den här delen, dräneringsutrustning där vatten skiljs från ostkornen, ska köras direkt till Falkenberg i dag, säger Arne Holmberg, biträdande mejerichef, produktions- och teknikutvecklingschef och även projektkoordinator, och pekar på en av maskinerna som just har placerats på gårdsplanen utanför mejeriet.

– Men de här tre blandarna ska byggas om i Finland och sedan köras till Falkenberg.

Bara under måndagen lyftes utrustning på uppemot tio ton ut ur mejeriet.

Men det är inte bara utrustning och maskiner som Arlas nya anläggning i Falkenberg tar över från Skövde – även kunskaper och erfarenheter från verksamheten i Skövde är nödvändiga för en bra start där.

– Jag har bland annat intervjuat anställda här och sedan fört det vidare till den nya anläggningen och de anställda där.

Inne på mejeriet var det dämpad stämning på måndagen.

– Det känns så klart extra i dag när den slutliga nedmonteringen har börjat. Men alla anställda har verkligen gjort sitt bästa in i det sista – en stor eloge till dem!

Allt ska bort

För de 44 personer som är kvar och har anställning året ut kommer inom kort jobbsökaraktiviteter ta vid.

Arla har ju sedan lång tid tillbaka engagerat både Lernia och Trygghetsrådet.

– Arla lokalt har ju gjort mycket för att hjälpa alla, vilket känns bra med tanke på hur mycket de anställda har gjort för att hjälpa Arla.

Nedmonteringen av mejeriet kommer att fortsätta året ut.

Då ska allt som har haft med den verksamheten att vara borta.

– Det gäller allt här, även silos.