29 sep 2015 13:00

29 sep 2015 13:05

Fler kan få vättervatten

Vill att kostnaden för Lerdala och Timmersdala utreds

Lerdala och Timmersdala kan komma att få vättervatten, men det kostar. Servicenämnden ska nu fatta beslut om vidare utredning.

VA-chefen i Skövde kommun, Annika Holmén, har till servicenämndens arbetsutskott författat ett förslag till beslut.

Det går ut på att besluta om en ledning för vättervatten mellan Eggby och Lerdala samt ge Skövde VA i uppdrag att utreda kostnaderna för att få vättervatten till Lerdala och Timmersdala.

En uträkning från 2012 visar att kostnaden, inklusive ledningen mellan Eggby och Lerdala, skulle ge ett pris på cirka sex kronor per kubik. Melldala vattenverk levererade 2012 till priset av tre kronor.

Innan utredningen går vidare behövs ett inriktningsbeslut från nämnden, bland annat om vilken kostnad som kan accepteras för att få vättervatten till området och samtidigt göra vattenverket i Melldala till reservvattentäkt.

I dag finns ingen reservvattentäkt i området. I händelse av förorening ska tankbilar köras ut.

Redan 2009 var frågan uppe på bordet. I den vevan la Skara energi en vättervattenledning till Eggby och använde då en dimension som möjliggör en försörjning av vättervatten även till Lerdala och Timmersdala.

2009 kom arbetet aldrig i gång och 2012 blev frågan åter aktuell. En förstudie och en kalkyl gjordes men kostnaden ansågs för hög då man hade andra projekt att satsa på.

Nu är frågan aktuell igen eftersom Vallebygdens energi planerar att dra både fiber och VA till fastigheter på sträckan i båda kommunerna. Företaget har erbjudit sig att lägga en vattenledning mellan Eggby och Lerdala.

Servicenämndens au föreslår att nämnden beslutar att investera i en ledning mellan Eggby och Lerdala. Nämnden har möte under onsdagen.

VA-chefen i Skövde kommun, Annika Holmén, har till servicenämndens arbetsutskott författat ett förslag till beslut.

Det går ut på att besluta om en ledning för vättervatten mellan Eggby och Lerdala samt ge Skövde VA i uppdrag att utreda kostnaderna för att få vättervatten till Lerdala och Timmersdala.

En uträkning från 2012 visar att kostnaden, inklusive ledningen mellan Eggby och Lerdala, skulle ge ett pris på cirka sex kronor per kubik. Melldala vattenverk levererade 2012 till priset av tre kronor.

Innan utredningen går vidare behövs ett inriktningsbeslut från nämnden, bland annat om vilken kostnad som kan accepteras för att få vättervatten till området och samtidigt göra vattenverket i Melldala till reservvattentäkt.

I dag finns ingen reservvattentäkt i området. I händelse av förorening ska tankbilar köras ut.

Redan 2009 var frågan uppe på bordet. I den vevan la Skara energi en vättervattenledning till Eggby och använde då en dimension som möjliggör en försörjning av vättervatten även till Lerdala och Timmersdala.

2009 kom arbetet aldrig i gång och 2012 blev frågan åter aktuell. En förstudie och en kalkyl gjordes men kostnaden ansågs för hög då man hade andra projekt att satsa på.

Nu är frågan aktuell igen eftersom Vallebygdens energi planerar att dra både fiber och VA till fastigheter på sträckan i båda kommunerna. Företaget har erbjudit sig att lägga en vattenledning mellan Eggby och Lerdala.

Servicenämndens au föreslår att nämnden beslutar att investera i en ledning mellan Eggby och Lerdala. Nämnden har möte under onsdagen.