29 sep 2015 18:57

29 sep 2015 18:58

Investeringsbehov i idrottsanläggningar

SKÖVDE: Kultur- och fritidsnämnden 2017-2019

En läktare i nya Kavelbrohallen, en ny isyta på Lillegården och en idrottshall i Trädgårdsstaden. Det är några av kultur- och fritidsnämndens investeringsbehov i lokaler de kommande åren.

Kultur- och fritidsnämnden har listat investeringsbehov i lokaler för 2017-2019 med adress kommunstyrelsen. Några av dem finns sedan tidigare med i investeringsplanen, dit hör åkattraktion, utomhuspool och renovering av dusch- och omklädningsrum på Arena Skövde bad, klimatanläggning konstmuseum/konsthall och utveckling av Billingens fritidsområde 2018 vill kultur- och fritidsnämnden se att den nya Kavelbrohallen får en läktare.

– Man ska ju bygga en ny hall, fullstor hall hoppas vi, och då vill vi ha en läktare för att avlasta arenan och även C-hallen som har läktare, säger ordförande Kaj-Eve Enroth (FP)

Utveckling Lillegårdsområdet, ny isyta, finns också med för 2018 liksom idrottshall med två fullstora planer och läktare.

– Det är nuvarande idrottshallen vi har vid Södra IP. Den är i stort behov av renovering, eller rivning och nybyggnad.

För 2019 betonas Trädgårdsstaden och den utbyggnad som är där.

– Nu när man bygger skola behöver man ha en fullstor idrottshall där också, 11-mannaplan för fotboll, två stycken näridrottsplatser och bibliotek.

Skövde kulturhus finns också med.

– Det finns renoveringsbehov och vi vill titta över vad vi ytterligare behöver göra där, säger Enroth som bland annat tänker på toaletterna på stadsteatern.

Kultur- och fritidsnämnden har listat investeringsbehov i lokaler för 2017-2019 med adress kommunstyrelsen. Några av dem finns sedan tidigare med i investeringsplanen, dit hör åkattraktion, utomhuspool och renovering av dusch- och omklädningsrum på Arena Skövde bad, klimatanläggning konstmuseum/konsthall och utveckling av Billingens fritidsområde 2018 vill kultur- och fritidsnämnden se att den nya Kavelbrohallen får en läktare.

– Man ska ju bygga en ny hall, fullstor hall hoppas vi, och då vill vi ha en läktare för att avlasta arenan och även C-hallen som har läktare, säger ordförande Kaj-Eve Enroth (FP)

Utveckling Lillegårdsområdet, ny isyta, finns också med för 2018 liksom idrottshall med två fullstora planer och läktare.

– Det är nuvarande idrottshallen vi har vid Södra IP. Den är i stort behov av renovering, eller rivning och nybyggnad.

För 2019 betonas Trädgårdsstaden och den utbyggnad som är där.

– Nu när man bygger skola behöver man ha en fullstor idrottshall där också, 11-mannaplan för fotboll, två stycken näridrottsplatser och bibliotek.

Skövde kulturhus finns också med.

– Det finns renoveringsbehov och vi vill titta över vad vi ytterligare behöver göra där, säger Enroth som bland annat tänker på toaletterna på stadsteatern.