29 sep 2015 06:00

29 sep 2015 06:00

Räddningsinsats kan försvåras

BRISTER: Flera brister i brandskydd hos omsorgsboende

Räddningstjänsten har upptäckt brister i brandskyddet på tre gruppbostäder i Skövde.

– Hade det varit allvarligare brister så hade det blivit förelägganden, säger Daniel Coen, som är chef för Räddningstjänstens förebyggande avdelning.

Gemensamt för de tre boendena är att det inte finns någon dokumentation om det systematiska brandskyddsarbete.

Men i en av fastigheterna gör de upptäckta bristerna att räddningsarbetet försvåras vid nödläge som kräver insats.

Det framkommer av tjänsteanteckningar som förts av brandmästare vid tillsynen.

Risk att hamna fel

Bland annat riskerar styrkan att hamna fel eftersom det saknas en skylt till en entrédörr som vetter mot ett trapphus. ”Att dörren är helt anonym innebär att man vid insats eller nödläge kan lägga onödig tid på att hitta rätt dörr”.

Dessutom innehåller namnet på boendet ett annat gatunamn än den adress det ligger på. ”Något förvirrande och kan leda till misstag vid ett eventuellt inringt larm.” skriver brandchefen vidare.

Uppmanar till namnbyte

Räddningstjänsten uppmanar därmed fastighetsägaren att byta verksamhetens namn.

– Men vi kan inte tvinga någon, påpekar Daniel Coen.

Det som han ändå ser som allvarligast är det att en utrymning vid brand riskerar att försenas eftersom ett larm inte är kopplat till bemannad plats där personal sitter.

– Just nu är det en rekommendation (att införa detta), men de har förmodligen kommit överens om att skaffa det, och då har vi inte gått vidare med ett föreläggande. Bygger man nytt däremot så är det ett krav.

Så här kommenterar han i hur allvarligt han ser på bristerna.

– Det är tjänteanteckning, den lägsta nivå på vår rapportering, det som vi kommit överensom med fastighetsägaren.

– Hade det varit allvarligare brister så hade det blivit förelägganden, tillägger han.

Gemensamt för de tre boendena är att det inte finns någon dokumentation om det systematiska brandskyddsarbete.

Men i en av fastigheterna gör de upptäckta bristerna att räddningsarbetet försvåras vid nödläge som kräver insats.

Det framkommer av tjänsteanteckningar som förts av brandmästare vid tillsynen.

Risk att hamna fel

Bland annat riskerar styrkan att hamna fel eftersom det saknas en skylt till en entrédörr som vetter mot ett trapphus. ”Att dörren är helt anonym innebär att man vid insats eller nödläge kan lägga onödig tid på att hitta rätt dörr”.

Dessutom innehåller namnet på boendet ett annat gatunamn än den adress det ligger på. ”Något förvirrande och kan leda till misstag vid ett eventuellt inringt larm.” skriver brandchefen vidare.

Uppmanar till namnbyte

Räddningstjänsten uppmanar därmed fastighetsägaren att byta verksamhetens namn.

– Men vi kan inte tvinga någon, påpekar Daniel Coen.

Det som han ändå ser som allvarligast är det att en utrymning vid brand riskerar att försenas eftersom ett larm inte är kopplat till bemannad plats där personal sitter.

– Just nu är det en rekommendation (att införa detta), men de har förmodligen kommit överens om att skaffa det, och då har vi inte gått vidare med ett föreläggande. Bygger man nytt däremot så är det ett krav.

Så här kommenterar han i hur allvarligt han ser på bristerna.

– Det är tjänteanteckning, den lägsta nivå på vår rapportering, det som vi kommit överensom med fastighetsägaren.

– Hade det varit allvarligare brister så hade det blivit förelägganden, tillägger han.

  • Rikard Jansson