29 sep 2015 19:16

29 sep 2015 19:16

S kritisk till process kring Idrottsgalan

SKÖVDE

Stefan Herre, avdelningschef fritid, och Petra Abelsson Smedberg, enhetschef föreningsliv och ungdom, har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att förebereda och leda Idrottsgalan 2016. Socialdemokraterna valde dock att inte delta i det beslutet.

– Det grundar sig i hur det har gått till och hur ärendet har hanterats. Vi är inte emot Idrottsgalan, den har vi velat ha hela tiden, utan processen, säger Maria Hjärtqvist (S).

Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel till kultur- och fritidsnämnden.

– De motiv vi hade för att lägga ner var ekonomiska, nu har vi fått 300 000 kronor, men det var också att vi hade väldigt små resurser personalmässigt. Kultur och fritid genomför galan, men vi köper tjänsterna, framför allt av Next Skövde. Då behöver vi bara blanda in fritid mycket begränsat, säger Kaj-Eve Enroth, nämndens ordförande (FP).

Idrottsgalan hålls den 30 januari.

Stefan Herre, avdelningschef fritid, och Petra Abelsson Smedberg, enhetschef föreningsliv och ungdom, har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att förebereda och leda Idrottsgalan 2016. Socialdemokraterna valde dock att inte delta i det beslutet.

– Det grundar sig i hur det har gått till och hur ärendet har hanterats. Vi är inte emot Idrottsgalan, den har vi velat ha hela tiden, utan processen, säger Maria Hjärtqvist (S).

Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel till kultur- och fritidsnämnden.

– De motiv vi hade för att lägga ner var ekonomiska, nu har vi fått 300 000 kronor, men det var också att vi hade väldigt små resurser personalmässigt. Kultur och fritid genomför galan, men vi köper tjänsterna, framför allt av Next Skövde. Då behöver vi bara blanda in fritid mycket begränsat, säger Kaj-Eve Enroth, nämndens ordförande (FP).

Idrottsgalan hålls den 30 januari.