30 sep 2015 06:00

30 sep 2015 06:00

Billingskolan byggs ut med 175 nya platser

SKOLAN: Bara ett år efter invigningen

Det har bara gått drygt ett år sedan invigningen, men nu är Skövde kommun redan på väg mot ett beslut om att bygga ut Billingskolan med 175 nya platser.

Vid onsdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott läggs ett förslag fram som innebär att skolan ska få ytterligare ett parallellt spår upp till årskurs 6.

Enligt förslaget så ser kommunens skolorganisation ett fortsatt stort behov av att skapa nya platser i området.

När beslutet om att riva gamla Billingskolan och bygga helt nytt togs under 2011 uppskattades behovet till 350 elever.

Fyra år senare gör man en ny bedömning av fler skolplatser behovs. En orsak som nämns i underlaget är att de förväntade friskolsetableringarna som var på gång i Skövde då inte blev av som planerat.

Utbyggnaden kommer att innebära att kommunen maximerar kapaciteten på skolan.

Finansieringen kommer att ske genom att planerade investeringar för skolytor tidigareläggs, men vad utbyggnaden kommer att kosta är inte känt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslaget under onsdagsförmiddagen och väntas föreslå fullmäktige att fatta beslut om utbyggnaden.

Vid onsdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott läggs ett förslag fram som innebär att skolan ska få ytterligare ett parallellt spår upp till årskurs 6.

Enligt förslaget så ser kommunens skolorganisation ett fortsatt stort behov av att skapa nya platser i området.

När beslutet om att riva gamla Billingskolan och bygga helt nytt togs under 2011 uppskattades behovet till 350 elever.

Fyra år senare gör man en ny bedömning av fler skolplatser behovs. En orsak som nämns i underlaget är att de förväntade friskolsetableringarna som var på gång i Skövde då inte blev av som planerat.

Utbyggnaden kommer att innebära att kommunen maximerar kapaciteten på skolan.

Finansieringen kommer att ske genom att planerade investeringar för skolytor tidigareläggs, men vad utbyggnaden kommer att kosta är inte känt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslaget under onsdagsförmiddagen och väntas föreslå fullmäktige att fatta beslut om utbyggnaden.

Tredje bygget på 45 år

2010: Gamla Billingskolan byggdes 1970, men 40 år senare döms den ut fullständigt. Först utreddes en renovering för 25 miljoner kronor, men sedan byggnaden visat sig vara i ännu sämre skick togs ett nytt beslut. Beslutet blev att riva och bygga nytt till en kostnad av 130 miljoner kronor.

2011: En arkitekttävling utlystes där arkitektfirmans Whites förslag utsågs till vinnare.

2013: Byggstart. Backgården bygg AB vann upphandlingen, men gick i konkurs och sedan tog Asplunds bygg AB över.

2014: I augusti invigs skolan i samband med skolstarten.

2014: SLA avslöjar att idrottshallens spelhall inte håller måtten 40X20 meter. Kommunen hamnar i tvist med White om vem som bär ansvaret.

2015: SLA avslöjar att den nya skolan redan är för trång. Vissa klasser saknar hemklassrum och nu beslutas att paviljonger ska ställas upp från hösten 2015.

Källa: