30 sep 2015 17:00

30 sep 2015 17:31

Här Skövdeskolorna som får pris

Får dela på 200 000 kronor

Sju skolor i Skövde får dela på 200 000 kronor när Skolutvecklingspriset fördelats.
Mest får Helenaskolan för sitt arbete med att förebygga utanförskap.

Barn- och utbildningsnämnden tog beslutet i tisdags att välja ut sju vinnare bland de 33 nomineringar som fanns aktuella.

– Det är sju stycken som vi upplever gör något som stärker och utvecklar skoluppdraget, säger ordföranden Paula Bäckman (C).

De sju vinnarna är:

Helenaskolan (får 40 000 kronor) för att sitt arbete med att förebygga utanförskap som varit lyckorsamt att skolan i dag inte har några hemmavarande elever.

Kavelbrogymnasiet (35 000 kr) som i sin ”Studieverkstad” aktivt arbetar med att få lever att fuillfölja sina studier.

Skogens förskola (30 000 kr) jobbar medvetet med att förskjuta fokus barnens förändrade kunnande.

Lundenskolan Linden (25 000 kr) som i ett projekt gett funktionsnedsatta i grundsärskolan möjlighet att rida. Projektet har tidigare fått stipendium av både Lions och Arne Lorentzons entreprenörsstipendium.

Raoul Wallenbergs förskola (25 000 kr) för arbetet som utvecklar barnens engelska.

Tidans fritidshem (25 000 kr) för ett sitt arbetete med att låta äldre elever fungera som goda förebilder.

Ekens förskola (20 000 kr) som skapat en miljö för de yngsta barnens språkutveckling.

Stipendiemedlen ska användas i verksamheten, men exakt när prisutdelningen kommer att ske är inte bestämt.

 

Barn- och utbildningsnämnden tog beslutet i tisdags att välja ut sju vinnare bland de 33 nomineringar som fanns aktuella.

– Det är sju stycken som vi upplever gör något som stärker och utvecklar skoluppdraget, säger ordföranden Paula Bäckman (C).

De sju vinnarna är:

Helenaskolan (får 40 000 kronor) för att sitt arbete med att förebygga utanförskap som varit lyckorsamt att skolan i dag inte har några hemmavarande elever.

Kavelbrogymnasiet (35 000 kr) som i sin ”Studieverkstad” aktivt arbetar med att få lever att fuillfölja sina studier.

Skogens förskola (30 000 kr) jobbar medvetet med att förskjuta fokus barnens förändrade kunnande.

Lundenskolan Linden (25 000 kr) som i ett projekt gett funktionsnedsatta i grundsärskolan möjlighet att rida. Projektet har tidigare fått stipendium av både Lions och Arne Lorentzons entreprenörsstipendium.

Raoul Wallenbergs förskola (25 000 kr) för arbetet som utvecklar barnens engelska.

Tidans fritidshem (25 000 kr) för ett sitt arbetete med att låta äldre elever fungera som goda förebilder.

Ekens förskola (20 000 kr) som skapat en miljö för de yngsta barnens språkutveckling.

Stipendiemedlen ska användas i verksamheten, men exakt när prisutdelningen kommer att ske är inte bestämt.