30 sep 2015 09:00

30 sep 2015 09:16

Striden om monument för veteraner inte över

Tänker ta upp frågan om veteranmonument igen ”Vi blev överkörda”

Alliansen i Skövde vill uppföra ett veteranmonument. Partierna blev dock nedröstade efter ett tumultartat sammanträde.
Men striden är inte över, menar kultur- och fritidsnämndens ordförande, Kaj-Eve Enroth (FP).

– Vi kommer att gå vidare med detta. Vi skjuter det lite grann på framtiden.

Så låter det i dag från Kaj-Eve Enroth (FP), kultur- och fritidsnämndens ordförande. Ett förslag om en utredning för ett veteranmonument i Skövde röstades ned i början av månaden. Alliansen har inga planer på att lägga ner projektet om att uppföra ett veteranmonument men blev sargade efter ett tumultartat sammanträde den 1 september.

Under sammanträdet i kultur- och fritidsnämnden röstades förslaget ned eftersom Alliansen hade för få personer närvarande. ”Vi blev överkörda för att vi inte hade några ersättare”, har vissa ledamöter uttryckt. I stället gick S, MP och SD åt samma håll och fick majoritet. Claës Beckman (M) var den som la fram förslaget.

Tas upp igen

– Var vi ligger är upp till mig. Jag kommer att lyfta fråga en gång till, säger Beckman som troligen återkommer till nämnden i november eller december.

Då räknar Alliansen också med att få majoritet. Vad ett veteranmonument skulle få kosta och var det ska ligga vet inte Beckman utan det är den saken som ska utredas. Sannolikt blir kommunen och skattebetalarna en finansiär. Han har heller inte bestämt sig om enskilda personer ska hedras i form av ingraveringar. Han vill snarare skapa en plats där veteraner som frivilligorganisationer kan samlas.

– Folk vill ha en plats att samlas och minnas på.

Ska inte prioriteras

Enligt socialdemokraten Maria Hjärtqvist, som röstade emot förslaget, handlar hennes åsikt inte om själva veteranmonumentet.

– Jag kan känna att vi sitter med ganska hårda besparingskrav, vår personal är ansträngd. Jag känner inte att det är något som ska prioriteras, det är inte sakfrågan i sig jag är emot.

Hon nämner både idrottsgalan och nedläggningen av bibliotek som skäl för att personalen har fullt upp.

Hur ser du på att Alliansen tänker lyfta frågan igen?

– Då får vi ta en ny diskussion, säger Maria Hjärtqvist.

– Vi kommer att gå vidare med detta. Vi skjuter det lite grann på framtiden.

Så låter det i dag från Kaj-Eve Enroth (FP), kultur- och fritidsnämndens ordförande. Ett förslag om en utredning för ett veteranmonument i Skövde röstades ned i början av månaden. Alliansen har inga planer på att lägga ner projektet om att uppföra ett veteranmonument men blev sargade efter ett tumultartat sammanträde den 1 september.

Under sammanträdet i kultur- och fritidsnämnden röstades förslaget ned eftersom Alliansen hade för få personer närvarande. ”Vi blev överkörda för att vi inte hade några ersättare”, har vissa ledamöter uttryckt. I stället gick S, MP och SD åt samma håll och fick majoritet. Claës Beckman (M) var den som la fram förslaget.

Tas upp igen

– Var vi ligger är upp till mig. Jag kommer att lyfta fråga en gång till, säger Beckman som troligen återkommer till nämnden i november eller december.

Då räknar Alliansen också med att få majoritet. Vad ett veteranmonument skulle få kosta och var det ska ligga vet inte Beckman utan det är den saken som ska utredas. Sannolikt blir kommunen och skattebetalarna en finansiär. Han har heller inte bestämt sig om enskilda personer ska hedras i form av ingraveringar. Han vill snarare skapa en plats där veteraner som frivilligorganisationer kan samlas.

– Folk vill ha en plats att samlas och minnas på.

Ska inte prioriteras

Enligt socialdemokraten Maria Hjärtqvist, som röstade emot förslaget, handlar hennes åsikt inte om själva veteranmonumentet.

– Jag kan känna att vi sitter med ganska hårda besparingskrav, vår personal är ansträngd. Jag känner inte att det är något som ska prioriteras, det är inte sakfrågan i sig jag är emot.

Hon nämner både idrottsgalan och nedläggningen av bibliotek som skäl för att personalen har fullt upp.

Hur ser du på att Alliansen tänker lyfta frågan igen?

– Då får vi ta en ny diskussion, säger Maria Hjärtqvist.