30 sep 2015 15:56

30 sep 2015 15:59

Walterum vill se snabb byggstart

SKÖVDE: 100 miljoner kronor finns för Billingskolan

Kommunalrådet Leif Walterum (C) hoppas på snabb byggstart för ombyggnaden av Billingskolan.
– Jag hoppas på byggstart 2016, säger han.

Förslaget att bygga om skolan fick som väntat klartecken av samtliga politiska partier i kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen.

Nu går frågan upp för slutligt beslut i fullmäktige redan i oktober. 100 miljoner kronor som finns för investeringar i skolytor tidigareläggs.

– Pengarna kommer att finns framme när de behövs, säger Walterum.

Exakt vad utbyggnaden av ytterligare en parallell med cirka 175 elever kommer att kosta är inte känt. Billingskolan kostade 123 miljoner kronor att bygga.

– Vi har en överhettad byggmarknad och det är omöjligt att säga.

Men att bara ett år efter invigningen dra i gång projektering av en utbyggnad är olyckligt erkänner Walterum.

”Inte bra”

Hade man byggt större från början hade den totala investeringen blivit lägre än vad den nu blir.

– Det är inte bra att vi behöver sätta spaden i jorden igen, men uteblivna friskoleetableringar och ett snabbare generationsskifte i området har förändrat situationen, säger Walterum.

Walterum pekar på att fler barnfamiljer flyttat in på Billingssluttningen och i Käpplunda park.

Han säger också att man förbättrat planeringsinstrumenten för att ha säkrare underlag för kommande beslut.

Hos barn- och utbildningsnämnden välkomnar man beskedet.

– Jättebra att vi får treparallelligt spår även på Billingskolan, säger Paula Bäckman (C).

Ett stort arbete med att kartlägga skolans behov av lokaler i framtiden pågår, men är ännu inte klart.

Förslaget att bygga om skolan fick som väntat klartecken av samtliga politiska partier i kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen.

Nu går frågan upp för slutligt beslut i fullmäktige redan i oktober. 100 miljoner kronor som finns för investeringar i skolytor tidigareläggs.

– Pengarna kommer att finns framme när de behövs, säger Walterum.

Exakt vad utbyggnaden av ytterligare en parallell med cirka 175 elever kommer att kosta är inte känt. Billingskolan kostade 123 miljoner kronor att bygga.

– Vi har en överhettad byggmarknad och det är omöjligt att säga.

Men att bara ett år efter invigningen dra i gång projektering av en utbyggnad är olyckligt erkänner Walterum.

”Inte bra”

Hade man byggt större från början hade den totala investeringen blivit lägre än vad den nu blir.

– Det är inte bra att vi behöver sätta spaden i jorden igen, men uteblivna friskoleetableringar och ett snabbare generationsskifte i området har förändrat situationen, säger Walterum.

Walterum pekar på att fler barnfamiljer flyttat in på Billingssluttningen och i Käpplunda park.

Han säger också att man förbättrat planeringsinstrumenten för att ha säkrare underlag för kommande beslut.

Hos barn- och utbildningsnämnden välkomnar man beskedet.

– Jättebra att vi får treparallelligt spår även på Billingskolan, säger Paula Bäckman (C).

Ett stort arbete med att kartlägga skolans behov av lokaler i framtiden pågår, men är ännu inte klart.

Fakta skolinvesteringar

Här är några av de skolinvesteringar som görs kommande år:

Mossagårdens förskola (klar 2018)

Frösve förskola/skola (klar 2018)

Trädgårdsstadens förskola/skola (2018)

Kavelbrogymnasiet. Trappa, café och bibliotek och/eller sammanbyggnad av hus 1 och 3. (2019/2020)

Kavelbro idrottshall (2018)

Källa: