01 okt 2015 13:00

01 okt 2015 13:07

"Blir inte färre anställda här"

Garnisonschefen om medieuppgifterna

I en försvarssatsning blir det 1 200 nya jobb. Men i Skövde minskas antalet anställda – allt enligt medieuppgifter i onsdags.
– Antalet anställda kommer att vara intakt även framöver, förtydligar Fredrik Ståhlberg, garnisonschef i Skövde.

Nyheten om försvarsmakten kom på onsdagen, både TT och Ekot tog upp det faktum att försvaret gör om sin organisation vid årsskiftet, sedan sker förändringarna stegvis under tre år. ”Den tydligaste satsningen som görs är på Gotland. Lokalt blir det tydliga förstärkningar i Karlskrona och i Enköping” sade generalmajor Karl Engelbrektson till TT. 1 200 personer ska anställas, allt från officerare till civila tekniker.

Men även Skövde nämndes, här handlade det i stället om minskat antal anställda. Uppgifter gjorde gällande att hela Skaraborg skulle tappa ett stort antal officersjobb redan under nästa år.

”Tjänster förskjuts”

Men Fredrik Ståhlberg, chef vid Skövde garnison, förtydligar uppgifterna.

– Vad det handlar om är att tjänster förskjuts mellan de olika försvarsverksamheterna i Skövde, det finns en rörlighet mellan verksamheterna. Vi kommer att minska med 40-talet tjänster på P4 i Skövde, men ökar samtidigt med motsvarande antal på Trängregementet och Markstridsskolan.

Men rent formellt ökar även P4 antalet anställda.

– P4 ansvarar ju för verksamheter inte bara i Skövde, utan även Kvarn i Östergötland, där vi ökar med 60 anställda, och ska också ansvara för stridsgruppen på Gotland där 300 anställs.

Viktigt budskap

I dag är 2 500 personer anställda inom Skövde garnison.

– Det kommer vi även att vara framöver. Det viktigaste budskapet till Skövdeborna i den här omorganisationen är att verksamheten i Skövde är fortsatt en väldigt viktig del i det svenska försvaret.

De 1 200 nya anställningarna finansieras delvis av att försvarsanslagen höjs med 10,2 miljarder 2016–2020.

Nyheten om försvarsmakten kom på onsdagen, både TT och Ekot tog upp det faktum att försvaret gör om sin organisation vid årsskiftet, sedan sker förändringarna stegvis under tre år. ”Den tydligaste satsningen som görs är på Gotland. Lokalt blir det tydliga förstärkningar i Karlskrona och i Enköping” sade generalmajor Karl Engelbrektson till TT. 1 200 personer ska anställas, allt från officerare till civila tekniker.

Men även Skövde nämndes, här handlade det i stället om minskat antal anställda. Uppgifter gjorde gällande att hela Skaraborg skulle tappa ett stort antal officersjobb redan under nästa år.

”Tjänster förskjuts”

Men Fredrik Ståhlberg, chef vid Skövde garnison, förtydligar uppgifterna.

– Vad det handlar om är att tjänster förskjuts mellan de olika försvarsverksamheterna i Skövde, det finns en rörlighet mellan verksamheterna. Vi kommer att minska med 40-talet tjänster på P4 i Skövde, men ökar samtidigt med motsvarande antal på Trängregementet och Markstridsskolan.

Men rent formellt ökar även P4 antalet anställda.

– P4 ansvarar ju för verksamheter inte bara i Skövde, utan även Kvarn i Östergötland, där vi ökar med 60 anställda, och ska också ansvara för stridsgruppen på Gotland där 300 anställs.

Viktigt budskap

I dag är 2 500 personer anställda inom Skövde garnison.

– Det kommer vi även att vara framöver. Det viktigaste budskapet till Skövdeborna i den här omorganisationen är att verksamheten i Skövde är fortsatt en väldigt viktig del i det svenska försvaret.

De 1 200 nya anställningarna finansieras delvis av att försvarsanslagen höjs med 10,2 miljarder 2016–2020.