01 okt 2015 17:17

01 okt 2015 17:18

Försiktig optimism hos företagarna

NÄRINGSLIV: Hög konsumtion och lågt antal konkurser

Företagen i Skaraborg är försiktigt optimistiska inför framtiden.
Det visar Handelskammarens konjunkturindikator.

Handelskammarens konjunkturindikator visar att konjunkturen i Västsverige är fortsatt stark. Det bekräftas av företagen som tror på en fortsatt god ekonomisk utveckling. Mest optimistiska är Göteborgsföretagen medan skaraborgarna är lite mer försiktiga.

Sänkta förväntningar

– Skaraborgsregionens företag sänker sina förväntningar inför det kommande kvartalet men höjer samtidigt förväntningarna på ett års sikt och är fortfarande försiktigt optimistiska inför konjunkturens utveckling, säger Bjarne Pettersson, Västsvenska handelskammarens regionchef i Skaraborg.

– Hög konsumtion och ett lågt antal konkurser bidrar till den goda utvecklingen av västsvensk konjunktur, säger Johan Trouvé, vd på Västsvenska handelskammaren, och fortsätter:

Exporttung region

– Västsverige är en exporttung region, därför påverkas många västsvenska företag av oron i omvärlden rörande bland annat flyktingkrisen och osäkerheten kring avmattningen av Kinas ekonomi. Trots det så ser de västsvenska företagen generellt positivt på den ekonomiska situationen. Bidragande orsaker till det är det låga ränteläget och en hög sysselsättningsgrad vilket stimulerar konsumtionen.

Konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

400 företag

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, som varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.

Handelskammarens konjunkturindikator visar att konjunkturen i Västsverige är fortsatt stark. Det bekräftas av företagen som tror på en fortsatt god ekonomisk utveckling. Mest optimistiska är Göteborgsföretagen medan skaraborgarna är lite mer försiktiga.

Sänkta förväntningar

– Skaraborgsregionens företag sänker sina förväntningar inför det kommande kvartalet men höjer samtidigt förväntningarna på ett års sikt och är fortfarande försiktigt optimistiska inför konjunkturens utveckling, säger Bjarne Pettersson, Västsvenska handelskammarens regionchef i Skaraborg.

– Hög konsumtion och ett lågt antal konkurser bidrar till den goda utvecklingen av västsvensk konjunktur, säger Johan Trouvé, vd på Västsvenska handelskammaren, och fortsätter:

Exporttung region

– Västsverige är en exporttung region, därför påverkas många västsvenska företag av oron i omvärlden rörande bland annat flyktingkrisen och osäkerheten kring avmattningen av Kinas ekonomi. Trots det så ser de västsvenska företagen generellt positivt på den ekonomiska situationen. Bidragande orsaker till det är det låga ränteläget och en hög sysselsättningsgrad vilket stimulerar konsumtionen.

Konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

400 företag

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, som varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.