01 okt 2015 08:00

01 okt 2015 10:43

Premiär för nya praktikplatsen.se

På jakt efter arbetsplatser som vill ta emot praktikanter

Nu lanseras det webbaserade praktikverktyget Praktikplatsen i Skaraborg.
Åttorna i Skövde blir de första som använder det.

Under torsdagen, på ett frukostmöte med Näringslivsforum Skövde, lanseras det nya webbaserade praktikverktyget.

Det presenteras av projektledaren på Skaraborgs kommunalförbund, Anna Nyberg, och Anette Wirdby som ska administrera verktyget, och de hoppas på att redan då kunna knyta företag till hemsidan.

Börjar från scratch

– Vi börjar från scratch första dagen och försöker få in nya företag. Vi ska också kontakta alla arbetsplatser som tidigare har tagit emot praktikanter för att se om de är intresserade, säger Anna Nyberg.

Tanken med hemsidan är att eleverna själva ska gå in för att söka efter en praktik- eller praoplats. Skolan måste sedan godkänna valet.

Testpiloter i Skövde

De första eleverna som ska använda verktyget är de 530 åttorna i Skövde som går ut på sin första praovecka vecka tio nästa år.

Nästa grupp blir APL, arbetsplatsförlagt lärande, inom vård- och omsorgsprogrammet på Västerhöjd, Praktiska i Skövde samt Vadsbogymnasiet i Mariestad.

– Vi börjar med två praktikformer. Det blir en pilot som vi kommer att utvärdera. Om alla är nöjda kan vi knyta fler kommuner och fler praktikformer till verktyget. Målet är att alla 15 kommuner i Skaraborg ska nyttja verktyget fullt ut.

Att skapa ett webbaserat verktyg för att underlätta för både elever, skolpersonal och arbetsplatser, har varit på gång länge.

I januari 2014 började Anna Nyberg jobba med förstudien där man bland annat tittade på olika verktyg för att se vilket som skulle passa Skaraborg bäst.

Valet föll på praktikplatsen.se som finns i Göteborg och kommunalförbundet har nu skrivit ett samverkansavtal med Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kan öronmärka

Det fördes även en diskussion om hur man ska agera när skolor vill behålla sina upparbetade kontakter för sina egna elever, eller om arbetsplatsen bara vill ta emot elever från vissa skolor.

– Nu kan man öronmärka platserna, men den diskussionen kommer att fortsätta, säger Anna Nyberg.

Inom Praktikplatsen finns även möjlighet för arbetsplatser att anmäla om de kan tänka sig att komma ut till skolor för att där träffa eleverna, eller om de vill ta emot studiebesök.

Själva förstudien tog ett halvår och därefter tog genomförandet vid. Arbetet har bland annat inneburit upphandlingsprocess, erfarenhetsutbyten med andra kommunalförbund samt att skapa en praktikorganisation i form av arbets-, styr- och referensgrupper.

Under torsdagen, på ett frukostmöte med Näringslivsforum Skövde, lanseras det nya webbaserade praktikverktyget.

Det presenteras av projektledaren på Skaraborgs kommunalförbund, Anna Nyberg, och Anette Wirdby som ska administrera verktyget, och de hoppas på att redan då kunna knyta företag till hemsidan.

Börjar från scratch

– Vi börjar från scratch första dagen och försöker få in nya företag. Vi ska också kontakta alla arbetsplatser som tidigare har tagit emot praktikanter för att se om de är intresserade, säger Anna Nyberg.

Tanken med hemsidan är att eleverna själva ska gå in för att söka efter en praktik- eller praoplats. Skolan måste sedan godkänna valet.

Testpiloter i Skövde

De första eleverna som ska använda verktyget är de 530 åttorna i Skövde som går ut på sin första praovecka vecka tio nästa år.

Nästa grupp blir APL, arbetsplatsförlagt lärande, inom vård- och omsorgsprogrammet på Västerhöjd, Praktiska i Skövde samt Vadsbogymnasiet i Mariestad.

– Vi börjar med två praktikformer. Det blir en pilot som vi kommer att utvärdera. Om alla är nöjda kan vi knyta fler kommuner och fler praktikformer till verktyget. Målet är att alla 15 kommuner i Skaraborg ska nyttja verktyget fullt ut.

Att skapa ett webbaserat verktyg för att underlätta för både elever, skolpersonal och arbetsplatser, har varit på gång länge.

I januari 2014 började Anna Nyberg jobba med förstudien där man bland annat tittade på olika verktyg för att se vilket som skulle passa Skaraborg bäst.

Valet föll på praktikplatsen.se som finns i Göteborg och kommunalförbundet har nu skrivit ett samverkansavtal med Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kan öronmärka

Det fördes även en diskussion om hur man ska agera när skolor vill behålla sina upparbetade kontakter för sina egna elever, eller om arbetsplatsen bara vill ta emot elever från vissa skolor.

– Nu kan man öronmärka platserna, men den diskussionen kommer att fortsätta, säger Anna Nyberg.

Inom Praktikplatsen finns även möjlighet för arbetsplatser att anmäla om de kan tänka sig att komma ut till skolor för att där träffa eleverna, eller om de vill ta emot studiebesök.

Själva förstudien tog ett halvår och därefter tog genomförandet vid. Arbetet har bland annat inneburit upphandlingsprocess, erfarenhetsutbyten med andra kommunalförbund samt att skapa en praktikorganisation i form av arbets-, styr- och referensgrupper.