01 okt 2015 12:50

01 okt 2015 12:58

Sömnsexmål överklagas inte

ÖSTRA SKARABORG

Sömnsexmålet kommer inte att prövas i högre instans. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har beslutat att inte gå vidare med ärendet. Däremot granskar Utvecklingscentrum för närvarande fall där gärningar begåtts i sömnen.

SLA har vid flera tillfällen skrivit om det mycket uppmärksammade fallet. Tidigare i år utsattes en kvinna från östra Skaraborg för ett sexuellt övergrepp. Åklagaren åtalade en man, hemmahörande i området, misstänkt för våldtäkt och hävdade att han utnyttjat kvinnan då hon sov. Mannen själv förnekade brott och sade att han saknat uppsåt. Hans förklaring var att han gick i sömnen.

Vid rättegången hördes en professor angående somnambulism, varianten sexsomni och om mannen faktiskt kan ha utfört den sexuella gärningen i ett sexsomnistiskt tillstånd. Denne bedömde sannolikheten som låg, men domstolen ansåg att det inte var helt osannolikt att det gått till just så och ogillande åtalet.

Åklagaren överklagade till hovrätten. I en dom i september meddelade hovrätten att man fastställde tingsrättens friande dom. I hovrätten tillkom också ett vittne som vittnade om att han sett mannen gå i sömnen i vuxen ålder.

Sammantaget leder detta till att vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm inte går vidare för att få ärendet prövat i Högsta Domstolen, HD.

– Nu har ju två instanser friat honom och i hovrätten tillkom ju dessutom vittnet. Det är ju ett mycket ovanligt fall.

Men även om ärendet inte HD-prövas är frågan så intressant att Riksåklagaren har gett Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg att granska liknande fall.

– Det finns ju en problematik där övergrepp begås i sömnen, detta vill RÅ att Utvecklingscentrum tittar närmare på.

SLA har utan framgång sökt kommentarer från Utvecklingscentrum gällande kartläggningen.

SLA har vid flera tillfällen skrivit om det mycket uppmärksammade fallet. Tidigare i år utsattes en kvinna från östra Skaraborg för ett sexuellt övergrepp. Åklagaren åtalade en man, hemmahörande i området, misstänkt för våldtäkt och hävdade att han utnyttjat kvinnan då hon sov. Mannen själv förnekade brott och sade att han saknat uppsåt. Hans förklaring var att han gick i sömnen.

Vid rättegången hördes en professor angående somnambulism, varianten sexsomni och om mannen faktiskt kan ha utfört den sexuella gärningen i ett sexsomnistiskt tillstånd. Denne bedömde sannolikheten som låg, men domstolen ansåg att det inte var helt osannolikt att det gått till just så och ogillande åtalet.

Åklagaren överklagade till hovrätten. I en dom i september meddelade hovrätten att man fastställde tingsrättens friande dom. I hovrätten tillkom också ett vittne som vittnade om att han sett mannen gå i sömnen i vuxen ålder.

Sammantaget leder detta till att vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm inte går vidare för att få ärendet prövat i Högsta Domstolen, HD.

– Nu har ju två instanser friat honom och i hovrätten tillkom ju dessutom vittnet. Det är ju ett mycket ovanligt fall.

Men även om ärendet inte HD-prövas är frågan så intressant att Riksåklagaren har gett Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg att granska liknande fall.

– Det finns ju en problematik där övergrepp begås i sömnen, detta vill RÅ att Utvecklingscentrum tittar närmare på.

SLA har utan framgång sökt kommentarer från Utvecklingscentrum gällande kartläggningen.