02 okt 2015 17:03

02 okt 2015 17:03

Calles bygger i Värsås

VÄRSÅS

Det blir Calles bygg AB som kommer att bygga om den före detta förskolan i Värsås till boende för ensamkommande flyktingbarn.

Det beslutade servicenämnden i veckan. Calles bygg utses till entreprenör via kommunens ramavtal.

Entreprenadsumman uppgår till 5,2 miljoner kronor. Drygt 20 platser kommer att byggas i skolan och arbetet har försenats på grund av fördyringar. Preliminärt går boendena att tas i bruk i april.

Det blir Calles bygg AB som kommer att bygga om den före detta förskolan i Värsås till boende för ensamkommande flyktingbarn.

Det beslutade servicenämnden i veckan. Calles bygg utses till entreprenör via kommunens ramavtal.

Entreprenadsumman uppgår till 5,2 miljoner kronor. Drygt 20 platser kommer att byggas i skolan och arbetet har försenats på grund av fördyringar. Preliminärt går boendena att tas i bruk i april.