02 okt 2015 08:00

02 okt 2015 08:00

En av tio elever är inte behörig

SKÖVDE: Statistik över Skövdes kommunala skolor

En av tio elever i Skövdes kommunala skolor går inte ut med tillräckliga betyg för att gå vidare till gymnasiet.

– Tio procent är för mycket, säger Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Fler får höga betyg samtidigt som fler misslyckas. Det är Skolverkets summering när man tagit fram ny betygsstatistik för Sveriges alla kommunala grundskolor.

För Skövdes del misslyckas 10,1 procent, en av tio, av eleverna i de kommunala grundskolorna sett till läsåret 2014/2015. De får inte börja i gymnasiet när de gått ut grundskolan.

– Tio procent är ju ändå för mycket, det är ju var tionde barn. Så tycker nog ingen att det ska få vara, säger Paula Bäckman (C) som är barn- och utbildningsnämndens ordförande i Skövde.

Kraven för behörighet

För att bli behörig till gymnasiet krävs godkänt betyg i matematik, engelska, svenska, och även godkänt i nio ytterligare ämnen om man ska gå ett högskoleförberedande program. Fem ytterligare ämnen för ett yrkesprogram.

Skövde har förbättrat sig de senaste åren. 13,3 procent var obehöriga läsåret 2012/2013 och 12,1 procent läsåret 2013/2014. Riksgenomsnittet ligger på 14,4 procent för de som gick ut grundskolan i våras.

Men att var tionde elev i Skövde inte har behöriga betyg är man fortfarande inte nöjd med, säger Paula Bäckman, men som ändå inte vill kalla det ett underbetyg.

– Som jag upplever det så känns det som att vi skapar förutsättningar för att lyckas bättre, säger hon.

Skövde kommun genomgick en omorganisation vid årsskiftet då utbildningsförvaltningen, med gymnasieskolan, och skolförvaltningen, som hade hand om grundskolan, slogs ihop till sektor barn och utbildning. När hela skolan ligger under ett tak leder det till ett bättre helhetsgrepp, enligt Bäckman och förhoppningsvis också bättre resultat.

Helena Dahlström (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är inte heller nöjd med siffrorna Skolverket presenterar för Skövde.

– Målet är att alla ska ha fullgoda betyg. Alla ska kunna komma in på ett nationellt program på gymnasiet, säger hon.

Fler får höga betyg samtidigt som fler misslyckas. Det är Skolverkets summering när man tagit fram ny betygsstatistik för Sveriges alla kommunala grundskolor.

För Skövdes del misslyckas 10,1 procent, en av tio, av eleverna i de kommunala grundskolorna sett till läsåret 2014/2015. De får inte börja i gymnasiet när de gått ut grundskolan.

– Tio procent är ju ändå för mycket, det är ju var tionde barn. Så tycker nog ingen att det ska få vara, säger Paula Bäckman (C) som är barn- och utbildningsnämndens ordförande i Skövde.

Kraven för behörighet

För att bli behörig till gymnasiet krävs godkänt betyg i matematik, engelska, svenska, och även godkänt i nio ytterligare ämnen om man ska gå ett högskoleförberedande program. Fem ytterligare ämnen för ett yrkesprogram.

Skövde har förbättrat sig de senaste åren. 13,3 procent var obehöriga läsåret 2012/2013 och 12,1 procent läsåret 2013/2014. Riksgenomsnittet ligger på 14,4 procent för de som gick ut grundskolan i våras.

Men att var tionde elev i Skövde inte har behöriga betyg är man fortfarande inte nöjd med, säger Paula Bäckman, men som ändå inte vill kalla det ett underbetyg.

– Som jag upplever det så känns det som att vi skapar förutsättningar för att lyckas bättre, säger hon.

Skövde kommun genomgick en omorganisation vid årsskiftet då utbildningsförvaltningen, med gymnasieskolan, och skolförvaltningen, som hade hand om grundskolan, slogs ihop till sektor barn och utbildning. När hela skolan ligger under ett tak leder det till ett bättre helhetsgrepp, enligt Bäckman och förhoppningsvis också bättre resultat.

Helena Dahlström (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är inte heller nöjd med siffrorna Skolverket presenterar för Skövde.

– Målet är att alla ska ha fullgoda betyg. Alla ska kunna komma in på ett nationellt program på gymnasiet, säger hon.