02 okt 2015 12:15

02 okt 2015 12:20

Flyktingtrycket ökar– krisgrupp övervägs

Allt fler ensamkommande flyktingbarn kommer

Världens flyktingströmmar märks allt tydligare även i Skövde kommun. På årets nio första månader har 554 människor anlänt till Skövde som antingen asylsökande eller med ett färskt uppehållstillstånd.

Det visar kommunens egna siffror:

367 människor är asylsökande som Migrationsverket ansvarar för. De bor antingen i verkets boenden eller hos släktingar eller vänner.

135 personer med uppehållstillstånd har tagits emot av kommunen enligt avtal med Migrationsverket. Skövde ska enligt avtalet ta emot 120 stycken per år.

52 stycken ensamkommande asylsökande barn har kommit till Skövde. Kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot 22 stycken barn per år.

– Det är ett hårt tryck på vår verksamhet. De ensamkommande flyktingbarnen ska enligt lag ha tillsyn dygnet runt och vi jobbar hårt för att hitta platser, säger Elisabeth Svalefelt (M), ordförande i socialnämnden.

Sängplatserna räcker inte till och barnen får på vissa håll sova två och två i samma rum. Ett nytt asylboende för ensamkommande planeras i Värsås, men står färdigt först i april. Nyligen har ett boende öster om Stallsiken öppnat.

Krisgrupp aktuell

Än så länge hanterar kommunens socialtjänst situationen. Sektorschefen Saeed Ardane varnar dock för att kommunen kanske måste aktivera sin egen krisgrupp, den så kallade Posom-gruppen.

I så fall kommer resurser att samordnas på ett annat sätt än när socialtjänsten själva arbetar med frågan.

– Vi är inte där än riktigt, men kommer vi till ett läge där vi inte längre kan ge människor tak över huvudet kan det bli så, säger Svalefelt.

Antalet asylsökande slår rekord i Sverige. Den här veckan har över 1 000 asylsökningar per dag registrerats enligt Migrationsverket.

Det visar kommunens egna siffror:

367 människor är asylsökande som Migrationsverket ansvarar för. De bor antingen i verkets boenden eller hos släktingar eller vänner.

135 personer med uppehållstillstånd har tagits emot av kommunen enligt avtal med Migrationsverket. Skövde ska enligt avtalet ta emot 120 stycken per år.

52 stycken ensamkommande asylsökande barn har kommit till Skövde. Kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot 22 stycken barn per år.

– Det är ett hårt tryck på vår verksamhet. De ensamkommande flyktingbarnen ska enligt lag ha tillsyn dygnet runt och vi jobbar hårt för att hitta platser, säger Elisabeth Svalefelt (M), ordförande i socialnämnden.

Sängplatserna räcker inte till och barnen får på vissa håll sova två och två i samma rum. Ett nytt asylboende för ensamkommande planeras i Värsås, men står färdigt först i april. Nyligen har ett boende öster om Stallsiken öppnat.

Krisgrupp aktuell

Än så länge hanterar kommunens socialtjänst situationen. Sektorschefen Saeed Ardane varnar dock för att kommunen kanske måste aktivera sin egen krisgrupp, den så kallade Posom-gruppen.

I så fall kommer resurser att samordnas på ett annat sätt än när socialtjänsten själva arbetar med frågan.

– Vi är inte där än riktigt, men kommer vi till ett läge där vi inte längre kan ge människor tak över huvudet kan det bli så, säger Svalefelt.

Antalet asylsökande slår rekord i Sverige. Den här veckan har över 1 000 asylsökningar per dag registrerats enligt Migrationsverket.