02 okt 2015 17:06

02 okt 2015 17:06

Grupp ska granska brist på socionomer

SKÖVDE

Det råder brist i hela Sverige på socionomer som arbetar med myndighetsbeslut rörande barn. Även Skövde kommun märker av det blir svårare att rekrytera.

– Saeed Ardane (socialchef) har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med vad som är attraktivt för de här tjänsterna. Det handlar inte bara om lönen utan om andra saker som arbetstider och organisation, säger socialnämndens ordförande Elisabeth Svalefelt (M).

Det råder brist i hela Sverige på socionomer som arbetar med myndighetsbeslut rörande barn. Även Skövde kommun märker av det blir svårare att rekrytera.

– Saeed Ardane (socialchef) har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med vad som är attraktivt för de här tjänsterna. Det handlar inte bara om lönen utan om andra saker som arbetstider och organisation, säger socialnämndens ordförande Elisabeth Svalefelt (M).