02 okt 2015 21:05

02 okt 2015 21:05

Skövde kan få eget ett Mini-Maria

SKÖVDE

Arbetet med att skapa ett ”Mini-Maria” i Skövde går vidare. Det är namnet på en mottagning för unga där målet är att bryta missbruksproblematik eller riskbeteende.

Mottagningen ska ”ha lågtröskel”, det vill säga att det ska vara enkelt för ungdomar att ta kontakt med mottagningen som ska ha specialistkompetens.

Skövde är berett att vara huvudman och förslaget går ut på remiss till kommunerna i Skaraborg.

Arbetet med att skapa ett ”Mini-Maria” i Skövde går vidare. Det är namnet på en mottagning för unga där målet är att bryta missbruksproblematik eller riskbeteende.

Mottagningen ska ”ha lågtröskel”, det vill säga att det ska vara enkelt för ungdomar att ta kontakt med mottagningen som ska ha specialistkompetens.

Skövde är berett att vara huvudman och förslaget går ut på remiss till kommunerna i Skaraborg.