02 okt 2015 19:00

02 okt 2015 19:00

Utbildar sig inom tekniskt bristyrke

Vuxenutbildning på Kavelbro

– Hälften har redan fått jobb, och det är ändå sex veckor kvar av utbildningen.
Det säger utbildningsledare Roger Tapper om vuxenutbildningen till fastighetstekniker som finns i Skövde.

Fastighetstekniker är ett bristyrke i Sverige och Skövde är en av få orter där den eftergymnasiala vuxenutbildningen finns.

I dag finns det två klasser, en med nio elever som började i augusti och som går ut på sin första praktik på måndag, och en med 17 elever som nästan är klara med den tre terminer långa utbildningen. De är första kullen att utbildas i Skövde.

– Hälften har redan fått jobb, och det är ändå sex veckor kvar, säger utbildningsledare Roger Tapper.

Anledningen till att det är färre i den nya klassen är att det nu råder högkonjunktur och många hantverkare redan har jobb.

Mikael Ronnby från Tibro, Mats Perhans från Floby och Christian Jansson från Jönköping har precis påbörjat sin utbildning.

Läser rätt saker

– Det känns bra. Jag har letat länge efter en teknisk utbildning som passar mig, säger Christian.

Mats och Mikael trivs också.

– Vi läser rätt saker för det vi ska jobba med, säger Mikael.

– Nu senast har vi läst systemvetenskap. Vår lärare har jobbat ute i arbetslivet så kursen blev väldigt intressant med både teori och praktisk tillämpning, säger Mats.

Det är Vuxenutbildningen i Skövde som har utbildningen och eleverna håller till på Kavelbro. Utbildningen finns på en handfull ställen i landet och eleverna kommer därför från många olika orter.

– Det här är en vidareutbildning för dem som har läst el- eller vf-programmen på gymnasiet. Man kan säga att vi ska klona elektriker och rörmokare till att bli fastighetstekniker, säger Roger Tapper.

De fastighetstekniker som utbildas här kan få jobb på bland annat fastighetsföretag, bostadsbolag och kommuner, och de har hand om värme, ventilation, el och IT.

– De arbetar med förebyggande underhåll för att fastigheterna ska fungera.

Det är fastighetsbranschen som har tagit initiativet till utbildningen som utformas lokalt, och i Skövde har man ansökt hos myndigheten för yrkeshögskolan om att få fortsätta.

Fastighetstekniker är ett bristyrke i Sverige och Skövde är en av få orter där den eftergymnasiala vuxenutbildningen finns.

I dag finns det två klasser, en med nio elever som började i augusti och som går ut på sin första praktik på måndag, och en med 17 elever som nästan är klara med den tre terminer långa utbildningen. De är första kullen att utbildas i Skövde.

– Hälften har redan fått jobb, och det är ändå sex veckor kvar, säger utbildningsledare Roger Tapper.

Anledningen till att det är färre i den nya klassen är att det nu råder högkonjunktur och många hantverkare redan har jobb.

Mikael Ronnby från Tibro, Mats Perhans från Floby och Christian Jansson från Jönköping har precis påbörjat sin utbildning.

Läser rätt saker

– Det känns bra. Jag har letat länge efter en teknisk utbildning som passar mig, säger Christian.

Mats och Mikael trivs också.

– Vi läser rätt saker för det vi ska jobba med, säger Mikael.

– Nu senast har vi läst systemvetenskap. Vår lärare har jobbat ute i arbetslivet så kursen blev väldigt intressant med både teori och praktisk tillämpning, säger Mats.

Det är Vuxenutbildningen i Skövde som har utbildningen och eleverna håller till på Kavelbro. Utbildningen finns på en handfull ställen i landet och eleverna kommer därför från många olika orter.

– Det här är en vidareutbildning för dem som har läst el- eller vf-programmen på gymnasiet. Man kan säga att vi ska klona elektriker och rörmokare till att bli fastighetstekniker, säger Roger Tapper.

De fastighetstekniker som utbildas här kan få jobb på bland annat fastighetsföretag, bostadsbolag och kommuner, och de har hand om värme, ventilation, el och IT.

– De arbetar med förebyggande underhåll för att fastigheterna ska fungera.

Det är fastighetsbranschen som har tagit initiativet till utbildningen som utformas lokalt, och i Skövde har man ansökt hos myndigheten för yrkeshögskolan om att få fortsätta.