07 okt 2015 06:00

10 okt 2015 13:32

Bra utveckling för Nyeport

"Linda är min psykolog, speciellt om jag har haft matteprov,"

Ungdomens hus, Nyeport, är ungdomarnas eget hus där de kan ägna sig åt skapande verksamhet eller umgås med varandra och träffa trygga vuxna.

– Jag tycker vi har lyckats bra med att vara en trygg och nyskapande plats där ungdomarna känner sig sedda och hörda, säger Mark Hudson.

För två och ett halvår sedan öppnade dörrarna till fritidsgårdens Nyeport med ett tydligt politiskt syfte att ge ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning. Idag får Nyeport cirka 500 besök i veckan och Mark Hudson som är verksamhetsledare är mycket nöjd.

– Jag tycker vi har lyckats bra med att vara en trygg och nyskapande plats där ungdomarna känner sig sedda och hörda, säger han.

Fyra ben

Verksamheten vilar på fyra ben, vilket innebär att Nyeport ska ägna sig åt öppen verksamhet, skapandeverksamhet, projektverksamhet samt arbetsmarknadsstödjande verksamhet.

– Meningen är att vi ska skapa verksamheten tillsammans med ungdomarna, de måste vara delaktiga, säger han och fortsätter.

– Vi vuxna ska inte säga till dem vad de ska göra utan lyssna på vad de vill göra och hjälpa till att möjliggöra det.

Involvera ytterområdena

Trots en hittills bra start de menar Mark Hudson att det finns utmaningar kvar.

– Vi får aldrig luta oss tillbaka och bli bekväma. Bland att behöver vi bli bättre på att involvera ytterområdena, säger han och förklara att vissa medarbetare har delad tjänst mellan Nyeport och fritidsgårdarna i ytterområdena.

– Då kan vi lättare nå ut till även de ungdomarna, menar han.

Ung i dag

En vanlig vardagkväll brukar Nyeport besökas av mellan 30–40 ungdomar som ägnar sig åt saker som att baka, spela kort, bara umgås eller delta i någon av aktiviteterna som erbjuds. En gång i veckan arrangerar exempelvis fritidsledaren Linda Sneider pysselkväll för de som vill.

– I kväll gör vi ljuslyktor av gamla plastskedar, berättar hon.

Men själva pysslet är oftast inte det som är det viktigaste.

– Det handlar lika mycket om att lära känna varandra och prata om hur det är att var ung idag, säger hon.

– Ja, Linda är min psykolog, speciellt om jag har haft matteprov, säger Anton Hamberg som brukar delta i pysselgruppen.

Eget tv-program

I ett av rummen har Obada Abbas och Khaled Agha skapat en provisorisk filmstudio.

– Vi är sju killar från Syrien som har startat i FLMR-team och vi har bestämt oss för att göra ett tv-program och lägga ut det på Youtube, säger Obada.

– Det ska bland annat innehålla stand-up, musik, mode och hur man skriver skrivstil på arabiska, avslutar Khaled.

För två och ett halvår sedan öppnade dörrarna till fritidsgårdens Nyeport med ett tydligt politiskt syfte att ge ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning. Idag får Nyeport cirka 500 besök i veckan och Mark Hudson som är verksamhetsledare är mycket nöjd.

– Jag tycker vi har lyckats bra med att vara en trygg och nyskapande plats där ungdomarna känner sig sedda och hörda, säger han.

Fyra ben

Verksamheten vilar på fyra ben, vilket innebär att Nyeport ska ägna sig åt öppen verksamhet, skapandeverksamhet, projektverksamhet samt arbetsmarknadsstödjande verksamhet.

– Meningen är att vi ska skapa verksamheten tillsammans med ungdomarna, de måste vara delaktiga, säger han och fortsätter.

– Vi vuxna ska inte säga till dem vad de ska göra utan lyssna på vad de vill göra och hjälpa till att möjliggöra det.

Involvera ytterområdena

Trots en hittills bra start de menar Mark Hudson att det finns utmaningar kvar.

– Vi får aldrig luta oss tillbaka och bli bekväma. Bland att behöver vi bli bättre på att involvera ytterområdena, säger han och förklara att vissa medarbetare har delad tjänst mellan Nyeport och fritidsgårdarna i ytterområdena.

– Då kan vi lättare nå ut till även de ungdomarna, menar han.

Ung i dag

En vanlig vardagkväll brukar Nyeport besökas av mellan 30–40 ungdomar som ägnar sig åt saker som att baka, spela kort, bara umgås eller delta i någon av aktiviteterna som erbjuds. En gång i veckan arrangerar exempelvis fritidsledaren Linda Sneider pysselkväll för de som vill.

– I kväll gör vi ljuslyktor av gamla plastskedar, berättar hon.

Men själva pysslet är oftast inte det som är det viktigaste.

– Det handlar lika mycket om att lära känna varandra och prata om hur det är att var ung idag, säger hon.

– Ja, Linda är min psykolog, speciellt om jag har haft matteprov, säger Anton Hamberg som brukar delta i pysselgruppen.

Eget tv-program

I ett av rummen har Obada Abbas och Khaled Agha skapat en provisorisk filmstudio.

– Vi är sju killar från Syrien som har startat i FLMR-team och vi har bestämt oss för att göra ett tv-program och lägga ut det på Youtube, säger Obada.

– Det ska bland annat innehålla stand-up, musik, mode och hur man skriver skrivstil på arabiska, avslutar Khaled.

  • Anna Leijon