07 okt 2015 06:00

08 okt 2015 07:42

Halkbana på flygplatsen

Företag har ansökt om att få starta verksamhet

Skövde kan komma att få halkkörning inom en snar framtid.

Det blir i så fall på flygplatsen, och med bilar med stödhjul.

Under onsdagen väntas styrelsen för Skövde flygplats AB fatta beslut om man ska säga ja till det Norrköpingsföretag som visar intresse för att ha halkkörning på flygplatsen.

Det innebär att körskoleelever och andra som ska köra halkbana inte behöver åka ända till Kinnekulle.

”En smart lösning”

– Vi undersöker om det går att få in verksamheten på flygplatsen utan att det stör övrig verksamhet. Personligen tycker jag att det finns en samhällsnytta i att göra de här övningarna tillgängliga här i Skövde kommun. Det gäller inte bara körskolor utan även företag som låter sina säljare halkköra, säger Ulf Frisk, vd för Skövde flygplats AB.

Om Norrköpingsföretaget Prima trafikskola får ja från styrelsen måste de söka tillstånd och få anläggningen godkänd av Trafikverket, bland annat när det gäller längd och bredd.

Halkkörningen som eventuellt ska äga rum på flygplatsen innebär inte att något material eller medel ska läggas ut på landnings- och startbanan.

Bilen som används förses i stället med stödhjul.

– Jag tycker att det är en smart lösning. Man sätter på stödhjul som körläraren, som sitter bredvid eleven i bilen, kan justera hydrauliskt. Man kan alltså lyfta bilen mer eller mindre, vilket ger sämre eller bättre vägfäste. Det blir samma sak som på en hal väg, säger Ulf Frisk.

Klart i januari?

Ägaren av företaget har meddelat styrelsen att han räknar med att, om han får ja från styrelsen, kunna bygga upp verksamheten under ungefär tre månader. Det som tar tid är bland annat tillstånd och marknadsföring. Det skulle teoretiskt kunna innebära halkkörning på flygplatsen redan i mitten eller slutet av januari.

– Vi har träffat mannen som har företaget och vi fick ett positivt intryck av honom. Han har en seriös verksamhet.

Under onsdagen väntas styrelsen för Skövde flygplats AB fatta beslut om man ska säga ja till det Norrköpingsföretag som visar intresse för att ha halkkörning på flygplatsen.

Det innebär att körskoleelever och andra som ska köra halkbana inte behöver åka ända till Kinnekulle.

”En smart lösning”

– Vi undersöker om det går att få in verksamheten på flygplatsen utan att det stör övrig verksamhet. Personligen tycker jag att det finns en samhällsnytta i att göra de här övningarna tillgängliga här i Skövde kommun. Det gäller inte bara körskolor utan även företag som låter sina säljare halkköra, säger Ulf Frisk, vd för Skövde flygplats AB.

Om Norrköpingsföretaget Prima trafikskola får ja från styrelsen måste de söka tillstånd och få anläggningen godkänd av Trafikverket, bland annat när det gäller längd och bredd.

Halkkörningen som eventuellt ska äga rum på flygplatsen innebär inte att något material eller medel ska läggas ut på landnings- och startbanan.

Bilen som används förses i stället med stödhjul.

– Jag tycker att det är en smart lösning. Man sätter på stödhjul som körläraren, som sitter bredvid eleven i bilen, kan justera hydrauliskt. Man kan alltså lyfta bilen mer eller mindre, vilket ger sämre eller bättre vägfäste. Det blir samma sak som på en hal väg, säger Ulf Frisk.

Klart i januari?

Ägaren av företaget har meddelat styrelsen att han räknar med att, om han får ja från styrelsen, kunna bygga upp verksamheten under ungefär tre månader. Det som tar tid är bland annat tillstånd och marknadsföring. Det skulle teoretiskt kunna innebära halkkörning på flygplatsen redan i mitten eller slutet av januari.

– Vi har träffat mannen som har företaget och vi fick ett positivt intryck av honom. Han har en seriös verksamhet.

Fakta riskutbildning

Innan man skriver teoriprov och kör upp så måste man ha genomgått en riskutbildning. Utbildningen för B-körkort är uppdelad i två delar och giltig i fem år.

1. Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.

2. Motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Källa: Källa: Körkortsportalen.se, ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket.