07 okt 2015 18:00

07 okt 2015 18:26

Inget beslut om halkbana på flygplats

Styrelsen vill ha mer information

Det är oklart om det blir halkkörning på flygplatsen. Styrelsen för Skövde flygplats AB har inte fattat något beslut.

Styrelsen för Skövde flygplats AB hade ordinarie styrelsemöte under onsdagen och på dagordningen fanns frågan om halkkörning på flygplatsen med.

– Vi fattade inget beslut om det eftersom det saknades information. Jag vill inte säga för mycket eftersom det pågår dialog men vi är positivt inställda till att utveckla verksamheten så länge det inte påverkar vårt huvuduppdrag, säger Michael Nimstad, (M), ordförande för Skövde flygplats AB.

Det är Norrköpingsföretaget Prima trafikskola som vill börja med halkkörning på Skövde flygplats. Först måste de få ja från styrelsen och kan sedan gå vidare med andra tillstånd, bland annat godkännande från Trafikverket.

Bil med stödhjul

Halkkörningen innebär inte att något material eller medel ska läggas ut på landnings- och startbanan. Bilen som används förses i stället med stödhjul.

– Jag tycker att det är en smart lösning. Man sätter på stödhjul som körläraren, som sitter bredvid eleven i bilen, kan justera hydrauliskt.

– Man kan alltså lyfta bilen mer eller mindre, vilket ger sämre eller bättre vägfäste. Det blir samma sak som på en hal väg, har Ulf Frisk, vd, tidigare sagt till SLA.

Om Prima trafikskola får ja från styrelsen kan halkkörningen komma i gång i början av nästa år.

Styrelsen för Skövde flygplats AB hade ordinarie styrelsemöte under onsdagen och på dagordningen fanns frågan om halkkörning på flygplatsen med.

– Vi fattade inget beslut om det eftersom det saknades information. Jag vill inte säga för mycket eftersom det pågår dialog men vi är positivt inställda till att utveckla verksamheten så länge det inte påverkar vårt huvuduppdrag, säger Michael Nimstad, (M), ordförande för Skövde flygplats AB.

Det är Norrköpingsföretaget Prima trafikskola som vill börja med halkkörning på Skövde flygplats. Först måste de få ja från styrelsen och kan sedan gå vidare med andra tillstånd, bland annat godkännande från Trafikverket.

Bil med stödhjul

Halkkörningen innebär inte att något material eller medel ska läggas ut på landnings- och startbanan. Bilen som används förses i stället med stödhjul.

– Jag tycker att det är en smart lösning. Man sätter på stödhjul som körläraren, som sitter bredvid eleven i bilen, kan justera hydrauliskt.

– Man kan alltså lyfta bilen mer eller mindre, vilket ger sämre eller bättre vägfäste. Det blir samma sak som på en hal väg, har Ulf Frisk, vd, tidigare sagt till SLA.

Om Prima trafikskola får ja från styrelsen kan halkkörningen komma i gång i början av nästa år.