07 okt 2015 21:00

08 okt 2015 07:13

Kommunwebben får högt betyg

Kommunens webbplats får ett högt betyg i årets undersökning av SKL - Sveriges kommuner och landsting.

När det gäller information om gator, vägar, miljö samt näringsliv och företagande är kommunen en av de bästa i landet.

Men det finns också områden som behöver förbättras: ”Sidor om handikappsomsorg och sökfunktionen”, enligt kommunikatör Joakim Eriksson.

Undersökningen kallas ”information till alla?” och sammanställningen visar att Skövde i år fick 83 i medelbetyg, vilket är en poängs förbättring sedan ifjol. Genomsnittet för riket är 80 poäng, vilket är två poängs förbättring under samma tidsperiod.

När det gäller information om gator, vägar, miljö samt näringsliv och företagande är kommunen en av de bästa i landet.

Men det finns också områden som behöver förbättras: ”Sidor om handikappsomsorg och sökfunktionen”, enligt kommunikatör Joakim Eriksson.

Undersökningen kallas ”information till alla?” och sammanställningen visar att Skövde i år fick 83 i medelbetyg, vilket är en poängs förbättring sedan ifjol. Genomsnittet för riket är 80 poäng, vilket är två poängs förbättring under samma tidsperiod.

  • Rikard Jansson