07 okt 2015 06:00

07 okt 2015 06:00

Moderaterna vill ha fler nya poliser i Skaraborg

Budgetförslag i skuggan av regeringens

Fler poliser, ökad återbetalning av dieselskatten till bönderna samt ett ökat rut-avdrag ska bli verklighet i om Moderaterna får igenom sitt budgetförslag.
– Skaraborgarna skulle märka att vi vill lägga mer än regeringen, säger riksdagsledamoten Sten Bergheden.

Allianspartierna (M, C, FP och KD) har en gemensam finansplan, men kommer att ha enskilda budgetförslag som kommer att ställas mot regeringens i riksdagen senare i höst.

M-förslaget

Moderaterna presenterade sitt förslag under tisdagen. Sten Bergheden, Mariestad, och Cecilia Widegren, Vara, sa att förslaget inte är lika omfattande som den S-ledda regeringens, men betonade att den skulle göra skillnad för Skaraborg.

Partiet vill ha 1 000 fler poliser, vilket skulle ge mellan 10 och 20 nya till de 397 tjänster som finns i Skaraborg. Partiet vill sänka skatten för pensionärerna, men säger nej till höjd maxtaxa i hemtjänsten.

M vill lägga 170 miljoner för att återbetala 140 öre per liter diesel till bönderna.

– Vi lägger 70 miljoner mer än regeringen, säger Sten Bergheden.

M vill behålla rotavdraget samt utöka rutavdraget, som även skulle omfatta flyttjänster. Widegren pekar på statistik som visar att antalet rottjänstföretag i Skaraborg ökat från 1 000 till 1 900 och att antalet avdrag (utförda tjänster) ökat från 8 000 till 30 000) sedan avdragsrätten utvidgades.

M vill bryta utanförskapen, satsa på utbildning samt på att få fler i arbete.

– Riksdagens utredningstjänst har kommit fram till att vår budget ger 37 000 fler jobb än regeringens, säger Cecilia Widegren.

Skattelättnader för att jobba och leva på landsbygden, kortare väntetider i vården och närproducerad mat till våra äldre tillhör också förslagen i M-budgetförslaget.

Allianspartierna (M, C, FP och KD) har en gemensam finansplan, men kommer att ha enskilda budgetförslag som kommer att ställas mot regeringens i riksdagen senare i höst.

M-förslaget

Moderaterna presenterade sitt förslag under tisdagen. Sten Bergheden, Mariestad, och Cecilia Widegren, Vara, sa att förslaget inte är lika omfattande som den S-ledda regeringens, men betonade att den skulle göra skillnad för Skaraborg.

Partiet vill ha 1 000 fler poliser, vilket skulle ge mellan 10 och 20 nya till de 397 tjänster som finns i Skaraborg. Partiet vill sänka skatten för pensionärerna, men säger nej till höjd maxtaxa i hemtjänsten.

M vill lägga 170 miljoner för att återbetala 140 öre per liter diesel till bönderna.

– Vi lägger 70 miljoner mer än regeringen, säger Sten Bergheden.

M vill behålla rotavdraget samt utöka rutavdraget, som även skulle omfatta flyttjänster. Widegren pekar på statistik som visar att antalet rottjänstföretag i Skaraborg ökat från 1 000 till 1 900 och att antalet avdrag (utförda tjänster) ökat från 8 000 till 30 000) sedan avdragsrätten utvidgades.

M vill bryta utanförskapen, satsa på utbildning samt på att få fler i arbete.

– Riksdagens utredningstjänst har kommit fram till att vår budget ger 37 000 fler jobb än regeringens, säger Cecilia Widegren.

Skattelättnader för att jobba och leva på landsbygden, kortare väntetider i vården och närproducerad mat till våra äldre tillhör också förslagen i M-budgetförslaget.