07 okt 2015 20:00

07 okt 2015 21:03

Politiskt motstånd mot flygplatsbolag

Inte självklart med ett gemensamt företag

Kommunalrådet Kjell Hedvall, (S), i Lidköping har stött på motstånd när det gäller det eventuella gemensamma flygplatsbolaget.
– Jag tror att vi kan få ihop en majoritet, men man får fundera på vilket pris det har.

Frågan om ett gemensamt flygplatsbolag för Skövde och Lidköping kommer att dyka upp på den politiska agendan under hösten.

Kommunalråden Kjell Hedvall, (S), i Lidköping, och Katarina Jonsson, (M), i Skövde har tidigare sagt till SLA att de ser positivt på ett samarbete.

Långsiktigt hållbart

Frågan är inte avgjord i någon av kommunerna men i Lidköping har Kjell Hedvall stött på politiskt motstånd.

– Moderaterna här gör absolut motstånd. Jag tror att vi kan få ihop en majoritet för ett gemensamt flygplatsbolag, men man får fundera på vilket pris det har. Det här måste vara långsiktigt hållbart.

– Kanske kan vi hitta ett samarbete utan att bilda ett bolag.

Oavsett hur det blir fortsätter Skövde flygplats AB med sin verksamhet och rekrytering.

– Det påverkar inte oss så mycket just nu. Vi rekryterar nu en flygplatschef, licensierad tornpersonal samt säkerhetsansvarig, säger Michael Nimstad, (M), ordförande för Skövde flygplats AB, och fortsätter:

Lägre kostnader

– Ett samarbete skulle kanske kunna innebära lägre kostnader på mellan en och två miljoner kronor per år.

Katarina Jonsson har inte gått att nå för en kommentar. Efter ett möte i juni sa hon:

– Vi tror att Skaraborg måste ha flyginfrastruktur för framtida behov och att möta den här utmaningen stärker oss gemensamt. På grund av vår litenhet kan det vara svårt att rekrytera kompetent personal. Om vi blir större blir vi mer attraktiva.

Frågan om ett gemensamt flygplatsbolag för Skövde och Lidköping kommer att dyka upp på den politiska agendan under hösten.

Kommunalråden Kjell Hedvall, (S), i Lidköping, och Katarina Jonsson, (M), i Skövde har tidigare sagt till SLA att de ser positivt på ett samarbete.

Långsiktigt hållbart

Frågan är inte avgjord i någon av kommunerna men i Lidköping har Kjell Hedvall stött på politiskt motstånd.

– Moderaterna här gör absolut motstånd. Jag tror att vi kan få ihop en majoritet för ett gemensamt flygplatsbolag, men man får fundera på vilket pris det har. Det här måste vara långsiktigt hållbart.

– Kanske kan vi hitta ett samarbete utan att bilda ett bolag.

Oavsett hur det blir fortsätter Skövde flygplats AB med sin verksamhet och rekrytering.

– Det påverkar inte oss så mycket just nu. Vi rekryterar nu en flygplatschef, licensierad tornpersonal samt säkerhetsansvarig, säger Michael Nimstad, (M), ordförande för Skövde flygplats AB, och fortsätter:

Lägre kostnader

– Ett samarbete skulle kanske kunna innebära lägre kostnader på mellan en och två miljoner kronor per år.

Katarina Jonsson har inte gått att nå för en kommentar. Efter ett möte i juni sa hon:

– Vi tror att Skaraborg måste ha flyginfrastruktur för framtida behov och att möta den här utmaningen stärker oss gemensamt. På grund av vår litenhet kan det vara svårt att rekrytera kompetent personal. Om vi blir större blir vi mer attraktiva.