07 okt 2015 13:50

07 okt 2015 13:50

Skövdeföretagare frias i hästtvist

Företagaren Claes-Göran Olsson friades förra året från åtalet om grovt skattebrott.

Domen överklagades, men dagen innan rättegången i hovrätten i veckan drog åklagaren tillbaka överklagandet. Den friande domen från tingsrätten står alltså fast. Tvisten gällde köpet av en travhäst. Kärnfrågan var var hästen befann sig innan Olsson blev delägare. Han hävdade i Sverige och yrkade momsavdrag. Åklagaren hävdade att den var på fransk mark och att avdraget var ogiltigt.

Domen överklagades, men dagen innan rättegången i hovrätten i veckan drog åklagaren tillbaka överklagandet. Den friande domen från tingsrätten står alltså fast. Tvisten gällde köpet av en travhäst. Kärnfrågan var var hästen befann sig innan Olsson blev delägare. Han hävdade i Sverige och yrkade momsavdrag. Åklagaren hävdade att den var på fransk mark och att avdraget var ogiltigt.