07 okt 2015 12:26

07 okt 2015 12:26

Stena ska mäta bullernivåer

Grannar till Stena Recyclings anläggning vid Bruksgatan upplever buller från verksamheten. Miljösamverkan östra Skaraborg har fått ta emot flera klagomål genom åren.

Nu är en bullermätning inplanerad och den kommer att genomföras under vecka 42 under förutsättning att vädret tillåter. Det skriver bolaget i brev till Mös som svar på inkomna klagomål.

Där framgår att Stena vill ha dialog med kommunen om en ny infart för att styra bort trafik från Bruksgatan.

Nu är en bullermätning inplanerad och den kommer att genomföras under vecka 42 under förutsättning att vädret tillåter. Det skriver bolaget i brev till Mös som svar på inkomna klagomål.

Där framgår att Stena vill ha dialog med kommunen om en ny infart för att styra bort trafik från Bruksgatan.