08 okt 2015 09:21

08 okt 2015 11:03

Biogas till salu

UPPDATERAD. Förlusttyngda Skövde Biogas AB kan komma att säljas. Det kommer kommunfullmäktige i Skövde föreslås besluta om på oktobermötet.

– Vi vill prova det spåret och vill därför föreslå en försäljning, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) till SLA.

Enligt henne finns i dag inga kontakter tagna med eventuella köpare, men att det här är första steget på en sådan process.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har frågan på sitt bord i nästa vecka och väntas föreslå fullmäktige besluta om en försäljning.

Skövde kommun äger 49 procent av bolaget, Göteborg Energi äger 51 procent och där har redan styrelsen tagit motsvarande inriktningsbeslut.

– Än så länge finns inget beslut om en nedläggning, poängterar Elisabeth Undén, styrelseordförande på Göteborg Energi till Göteborgs-Posten.

Göteborgs kommunfullmäktige får frågan på sitt bord i december.

Tre alternativ

Göteborg energi äger 51 procent av aktierna, Skövde kommun äger resterande 49 procent.

Tidigare har tre alternativ presenterats: försäljning, avveckling eller att försöka driva anläggningen vidare för den lokala marknaden i Skaraborg.

Bolaget har sedan starten 2012 haft svåra lönsamhetsproblem och tvingats skriva ned anläggningens värde till noll.

– Vi vill prova det spåret och vill därför föreslå en försäljning, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) till SLA.

Enligt henne finns i dag inga kontakter tagna med eventuella köpare, men att det här är första steget på en sådan process.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har frågan på sitt bord i nästa vecka och väntas föreslå fullmäktige besluta om en försäljning.

Skövde kommun äger 49 procent av bolaget, Göteborg Energi äger 51 procent och där har redan styrelsen tagit motsvarande inriktningsbeslut.

– Än så länge finns inget beslut om en nedläggning, poängterar Elisabeth Undén, styrelseordförande på Göteborg Energi till Göteborgs-Posten.

Göteborgs kommunfullmäktige får frågan på sitt bord i december.

Tre alternativ

Göteborg energi äger 51 procent av aktierna, Skövde kommun äger resterande 49 procent.

Tidigare har tre alternativ presenterats: försäljning, avveckling eller att försöka driva anläggningen vidare för den lokala marknaden i Skaraborg.

Bolaget har sedan starten 2012 haft svåra lönsamhetsproblem och tvingats skriva ned anläggningens värde till noll.

  • Per Engelbrektsson