08 okt 2015 09:00

08 okt 2015 09:00

Fler kuggar på körkortsprovet

Trafikverket vill vända trenden

Det har blivit allt vanligare att kugga på körkortsprovet. Nu tar Trafikverket hjälp av forskare för att råda bot på den låga andelen godkända förar- och kunskapsprov.

Det är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som i en studie ska försöka hitta orsaker och åtgärder för att fler ska klara av proven inom rimlig tid och med färre antal utförda prov.

Forskningsstudien är beställd av Trafikverket för att öka trafiksäkerheten men även för att se om det finns några särskilda grupper av körkortstagare som utskiljer sig från övriga.

Webbenkät

Detta kommer bland annat ske med hjälp av intervjuer och enkäter med både körkortslärare samt elever. Närmare 5 000 blivande körkortselever kommer att få en webbenkät skickad till sig, där man kommer få svara på hur man har förberett sig.

I Skövde hade man under 2014 lägst andel godkända kunskapsprov i hela landet. Under första halvåret 2015 hade man lyft sig något, till 42,26 procent godkända prov, men teori och praktik är två skilda saker visar Trafikverkets statistik. För när det gäller förarproven är Skövde i stället i toppskiktet, med 60,47 procent godkända förarprov.

Genomsnittet (B-körkort) för hela Sverige låg under förra året på 49,7 procent för kunskapsprov och 52,2 procent för förarprov.

Det är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som i en studie ska försöka hitta orsaker och åtgärder för att fler ska klara av proven inom rimlig tid och med färre antal utförda prov.

Forskningsstudien är beställd av Trafikverket för att öka trafiksäkerheten men även för att se om det finns några särskilda grupper av körkortstagare som utskiljer sig från övriga.

Webbenkät

Detta kommer bland annat ske med hjälp av intervjuer och enkäter med både körkortslärare samt elever. Närmare 5 000 blivande körkortselever kommer att få en webbenkät skickad till sig, där man kommer få svara på hur man har förberett sig.

I Skövde hade man under 2014 lägst andel godkända kunskapsprov i hela landet. Under första halvåret 2015 hade man lyft sig något, till 42,26 procent godkända prov, men teori och praktik är två skilda saker visar Trafikverkets statistik. För när det gäller förarproven är Skövde i stället i toppskiktet, med 60,47 procent godkända förarprov.

Genomsnittet (B-körkort) för hela Sverige låg under förra året på 49,7 procent för kunskapsprov och 52,2 procent för förarprov.