08 okt 2015 06:00

08 okt 2015 06:00

Lorentzon vill utveckla nytt bostadsområde

Fastighetsbolag visar intresse för Mossagården

Fastighetsbolaget Lorentzon vill utveckla Mossagården på Norrmalm och visar nu intresse för området.
– Vi anser att vi skulle kunna bygga upp till 250 bostäder och en förskola som kommunen efterfrågar, säger bolagets Fredrik Johansson till SLA.

Planerna på ett nytt bostadsområde på Norrmalm – Mossagården vid Rådmansgatan och Gustav Adolfs gata – har funnits i flera år. Det beskrivs i kommunens planprogram för delar av Norrmalm och inom kort ska en detaljplaneprocess ta vid. Men nu ger sig fastighetsbolaget Lorentzon AB in i ärendet. De har i dagarna ansökt om marktilldelning och har därmed visat ett tydligt intresse för området – i dag en igenvuxen grusplan.

”Vill utveckla”

– Vi vill utveckla området, vi tror att det är viktigt för Skövde att komma i gång. Inte minst med tanke på att behovet av bostäder är stort, säger Fredrik Johansson, fastighetsförvaltare i bolaget.

– Kommunen har ju i planprogrammet sagt hur man tänker sig och vi tror oss kunna lösa detta och ta över området.

Fastighetsbolaget är knappast känt för att göra något förhastat och utan tydliga planer, men eftersom det inte finns en detaljplan än är inte alla detaljer helt klara.

– Men vi har idéer om det som kommunen efterfrågat. Vi ser att vi skulle kunna bygga 250 bostäder i olika upplåtelseformer – hyresrätter, bostadsrätter och trygghetsboende. Vi kan också bygga en förskola som kommunen kan hyra av oss.

Bygga på höjden

Bolaget anser att man måste utnyttja ytan till fullo för att få fram så många bostäder som möjligt – det innebär bland annat att man vill bygga på höjden.

– Vi tror att några av husen kan vara åtta våningar, det ligger ju åttavåningshus i Havstena mittemot. Andra grannhus är på fem våningar och det finns även enplanshus. Men vi tror att det går att få till en bra struktur på området.

Hur kommunen ställer sig till bolagets intresse för marken, vet Johansson ännu inte.

– Men vi vill komma till skott och hoppas på snabbt besked så att vi gemensamt kan börja arbetet. Vi har ju ingen anledning att bromsa. Om allt flyter på med detaljplanen och bygglov kanske vi kan börja bygga 2017.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) säger att de tankar om förädling som bolaget presenterar stämmer väl överens med de tankar och behov som finns från kommunen.

– Det är av stort värde att samordna den nära förestående detaljplaneprocessen med en exploatör av området. Sammanfattningsvis vill jag säga att det är högintressant.

Planerna på ett nytt bostadsområde på Norrmalm – Mossagården vid Rådmansgatan och Gustav Adolfs gata – har funnits i flera år. Det beskrivs i kommunens planprogram för delar av Norrmalm och inom kort ska en detaljplaneprocess ta vid. Men nu ger sig fastighetsbolaget Lorentzon AB in i ärendet. De har i dagarna ansökt om marktilldelning och har därmed visat ett tydligt intresse för området – i dag en igenvuxen grusplan.

”Vill utveckla”

– Vi vill utveckla området, vi tror att det är viktigt för Skövde att komma i gång. Inte minst med tanke på att behovet av bostäder är stort, säger Fredrik Johansson, fastighetsförvaltare i bolaget.

– Kommunen har ju i planprogrammet sagt hur man tänker sig och vi tror oss kunna lösa detta och ta över området.

Fastighetsbolaget är knappast känt för att göra något förhastat och utan tydliga planer, men eftersom det inte finns en detaljplan än är inte alla detaljer helt klara.

– Men vi har idéer om det som kommunen efterfrågat. Vi ser att vi skulle kunna bygga 250 bostäder i olika upplåtelseformer – hyresrätter, bostadsrätter och trygghetsboende. Vi kan också bygga en förskola som kommunen kan hyra av oss.

Bygga på höjden

Bolaget anser att man måste utnyttja ytan till fullo för att få fram så många bostäder som möjligt – det innebär bland annat att man vill bygga på höjden.

– Vi tror att några av husen kan vara åtta våningar, det ligger ju åttavåningshus i Havstena mittemot. Andra grannhus är på fem våningar och det finns även enplanshus. Men vi tror att det går att få till en bra struktur på området.

Hur kommunen ställer sig till bolagets intresse för marken, vet Johansson ännu inte.

– Men vi vill komma till skott och hoppas på snabbt besked så att vi gemensamt kan börja arbetet. Vi har ju ingen anledning att bromsa. Om allt flyter på med detaljplanen och bygglov kanske vi kan börja bygga 2017.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) säger att de tankar om förädling som bolaget presenterar stämmer väl överens med de tankar och behov som finns från kommunen.

– Det är av stort värde att samordna den nära förestående detaljplaneprocessen med en exploatör av området. Sammanfattningsvis vill jag säga att det är högintressant.